Podnoszenie kwalifikacji członków organów samorządowych

Podnoszenie kwalifikacji członków organów samorządowych

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej SMLW Popowice z dnia 29.08.2013 roku, przyjętą głosami 11:1, ustalony został trzydniowy termin szkolenia dla członków Rady Nadzorczej i członków Rad Zespołu Nieruchomości,w dniach 11-13 października 2013 roku w Szklarskiej Porębie.

To dobrze, iż członkowie organów samorządowych SMLW Popowice, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia specjalistyczne. Dobrze dla wszystkich członków spółdzielni i jej majątku. Przecież nie chcielibyśmy aby decyzje, podjęte przez osoby nieoduczone, negatywnie wpłynęły na dobro członków.

Źle, że nie mogliśmy uzyskać informacji na temat kosztów tego szkolenia. Źle, że koszty szkoleń są owiane tajemnicą. Przecież te informacje nie powinny być poufne. Otrzymaliśmy jedynie odpowiedź, iż informacje te może uzyskać wyłącznie członek spółdzielni i wyłącznie zgodnie z procedurą. Zawarta ona jest w regulaminie o nazwie „Regulamin, określający zasady i tryb udostępniania dokumentów członkom SLW Popowice”.

Wobec powyższych informacji, wszystkim tym, którzy chcieliby poznać np. koszty szkoleń, udostępniamy wzór wniosku o udostępnienie informacji. Wystarczy pobrać, wydrukować, podpisać no i oczywiście pofatygować się do siedziby spółdzielni… Wniosek powinien być złożony w sekretariacie Zarządu wraz z potwierdzeniem wpływu. Odpowiedź wnioskującemu, winna być udzielona na piśmie, niezwłocznie. Osoby, które z różnych względów nie mogą udać się osobiście z powyższym wnioskiem, mogą go wysłać listem poleconym. Wówczas, odpowiedź winna zostać udzielona również pisemnie.

do pobrania:

tom