Wszyscy płacą za windę

Wszyscy płacą za windę

    Za sprawą jednej z wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych, wraca kwestia wnoszenia opłat za windę przez członków spółdzielni, mieszkających na parterze i I piętrze.

    Zgodnie z urzędową interpretacją, mieszkańcy dotychczas zwolnieni z opłat, mieliby zapłacić podatek dochodowy od kwoty tego zwolnienia. Jest ona po prostu traktowana jako przychód. A jeśli przychód, to PIT i rozliczenie się z urzędem skarbowym. To nie koniec problemów, bo rzecz dotyczy nie tylko ostatniego roku, ale do pięciu lat wstecz. Zatem dojdą jeszcze karne odsetki. Wspomniana tu wrocławska spółdzielnia, wystąpiła do Izby Skarbowej o interpretację podatkową w sprawie ulgi za windę. 

    W SM Popowice, dotychczas obowiązywała zasada, iż członkowie mieszkający na parterze byli zwolnieni z opłaty za windę, a mieszkańcy I piętra płacili pół stawki tej opłaty. Obecna sytuacja spowodowała więc konieczność dostosowania przepisów wewnątrzspółdzielczych do obowiązującego prawa. 

   Z nieoficjalnych informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że Rada Nadzorcza SMLW Popowice przyjęła na swoim posiedzeniu uchwałę wprowadzającą opłaty za windę, także dla osób zamieszkałych na parterze i I piętrze. 

    Trudno przewidzieć jakie będą dalsze losy tej sprawy. Możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy – w skali kraju ogłoszone zostanie vacatio legis i przyjęty termin wprowadzenia zasady – wszyscy płacą za windę. Drugi – urzędy skarbowe zaczną ściągać od spółdzielni mieszkaniowych należny podatek dochodowy do pięciu lat wstecz. Jedno wszakże jest pewne, mianowicie że wszyscy będziemy płacić za windę. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. 

tom