Nie niszczyć

W zasobach spółdzielni mieszkaniowych, stałym elementem krajobrazu są szlabany, ograniczające parkowanie osobom innym, niż mieszkańcy. Często szlabany te są uszkadzane lub wręcz niszczone.

Na szlabanie zamykającym wjazd, na wysokości posesji Białowieska 13 -23, w zasobach SMLW „Popowice”, umieszczona została tabliczka. Informuje ona, że obiekt jest monitorowany, a otwieranie szlabanu dopuszczalne jest wyłącznie pilotem. Jednocześnie jest ostrzeżenie, że każda inna próba uniesienia ramienia, prowadząca do uszkodzenia urządzenia będzie zgłaszana policji.

Jak ustaliliśmy w SMLW „Popowice”, tabliczkę tę umieszczono na szlabanie ze względu na częste dewastacje, polegające na siłowym podnoszeniem szlabanu. Prowadziło do uszkadzania motoreduktora a to związane było z kosztami jego naprawy. Ponadto zdecydowano się na monitorowanie obiektu. Pozwala to na utrwalanie osób, dopuszczających się takich czynów i przekazywanie materiału policji.

Prawidłowe funkcjonowanie szlabanu i otwieranie go przy pomocy pilota, leży przecież w interesie wszystkich korzystających. Ponadto fakt monitorowania obiektu powinien powstrzymywać osoby, chcące otwierać szlaban inaczej niż pilotem. Ma on przecież służyć wszystkim kierowcom.

tom