Zwrócić uwagę

Mieszkańcy Popowic, zauważyli ostatnio w pomieszczeniach piwnicznych budynków SMLW „Popowice”, oznaczenia na schodach i posadzce, uczynione żółtą farbą. W związku z pytaniami naszych Czytelników zwróciliśmy się o wyjaśnienie w tej sprawie.

Jak nas poinformowano w SMLW „Popowice”, zaznaczenia te mają ostrzegać przed miejscami, wymagającymi większej uwagi przy poruszaniu się po pomieszczeniach piwnicznych. W jednym wypadku jest to stopień schodów, niższy od innych. W innym, pozostałości futryny w posadzce. Zaznaczenie kolorem zwraca uwagę na takie miejsce.

Nasuwa się tu pytanie czy nie lepiej usunąć takie usterki? Pewnie tak, ale związane jest to z dużymi kosztami. Jak usłyszeliśmy w spółdzielni, prowadzone były drobne naprawy ubytków schodów w kilku klatkach schodowych. Chodziło o to, by zabezpieczyć mieszkańców przed potknięciem się czy upadkiem. Ze względu na ograniczone środki, trzeba stosować priorytety, a takimi są obecnie windy, ich prawidłowa eksploatacja i konserwacja.

Oczywiście zaznaczenia tego typu miejsc farbą, zwróci na nie większą uwagę użytkowników. Nie zastąpi to – rzecz jasna- naprawy, ale zmniejszy przynajmniej ryzyko upadku. W dalszej perspektywie czasowej, miejsca te sukcesywnie będą przywracane do pierwotnego stanu.

tom