Zawory do wymiany

Względami bezpieczeństwa podyktowana jest wymiana gazowych zaworów głównych w zasobach SMLW „Popowice”. Ponadto konieczne jest – zgodnie z nowymi przepisami – umieszczenie tych zaworów na zewnątrz budynków.

Prace te wymagają dokonania wielu zmian: koniecznego wykonania dodatkowo projektu technicznego, zakupu oraz montażu szafek zewnętrznych. Usytuowanie zaworów na zewnątrz budynku, oznacza lepszy dostęp do nich, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych. W razie interwencji Straży Pożarnej, dostęp do zaworu odcinającego gaz nie stanowi problemu. Nie traci się cennych nieraz minut na poszukiwanie zaworu gazu w piwnicy.

Wykonywanie tych prac oznacza współdziałanie z Polską Grupą Gazownictwa Sp. z o.o., która ma w swojej gestii część zadania jeśli chodzi o sieć, a także odbiera całość i wykonuje próby szczelności. Bowiem po wykonaniu prac technicznych, konieczne jest wykonanie takiej próby, aby mieć stuprocentową pewność.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Mirosława Miciaka, prezesa Zarządu SMLW „Popowice”. Oto co usłyszeliśmy: ”Z gazem generalnie trzeba uważać. Ponieważ mieliśmy kilka pożarów na budynkach, musimy dbać o bezpieczeństwo ludzi mieszkających w zasobach mieszkaniowych, a ponadto zawory gazowe na przyłączach są już wiekowe. W związku z tym musimy wymienić i wyprowadzić poza budynek te zawory na przyłączach gazowych, umieszczając je w odpowiednich skrzynkach”.

Wykonanie tego zadania, poprzedzone jest przygotowaniem projektu technicznego. Po realizacji wymiany zaworów, z pewnością poprawi się poziom bezpieczeństwa mieszkańców Także usprawni działania służb interweniujących w razie konieczności.

tom