O miejsce spotkań

Trwają starania, mające na celu utworzenie na Popowicach miejsca spotkań dla mieszkańców. Tym razem Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w swojej uchwale, wnioskowała o ustanowienie rezerwy terenowej, a także o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Potrzeba miejsca spotkań”.
Przypomnijmy: „Projekt Stowarzyszenia Fauna i Flora Popowic, dotyczący miejsca spotkań dla mieszkańców, w konsultacjach społecznych do Funduszu Osiedlowego zajął pierwsze miejsce. Realizacja tego projektu wychodzi naprzeciw postulatom mieszkańców, składanych także podczas realizacji unijnego projektu Laboratorium Popowice. Wśród nich sformułowana została potrzeba utworzenia tzw. Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań. Poparty przez mieszkańców Popowic projekt Izabeli Jagosz, zgłoszony do Funduszu Osiedlowego 2022-2023, przybliży zapewne powstanie takiego miejsca.”

Na sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. 20 września br. podjęta została uchwała, zabezpieczająca rezerwę terenu miejskiego na stworzenie miejsca spotkań ( na zdjęciu – po prawej). Zarząd Rady z uwagi na brak konsultacji projektu i brak inicjatywy ze strony Departamentu Spraw Społecznych – Wydziału Partycypacji Społecznej ma w planie zaprosić na spotkanie wiceprezydenta Wrocławia Bartłomieja Ciążyńskiego, aby omówić realne szanse na powstanie nowego miejsca spotkań dla mieszkańców Popowic, prawie 15 tysięcznego osiedla. Tym bardziej, że środki na powstanie takiego miejsca są zabezpieczone w Funduszu Osiedlowym. Dotychczasowa lokalizacja (na zdjęciu po lewej), przewidziana na miejsce spotkań mieszkańców położona jest pod linią wysokiego napięcia.

W uzasadnieniu tej uchwały czytamy m.in.: „Mieszkańcy osiedla Popowice we Wrocławiu od lat starają się o powstanie miejsca spotkań, w którym mieliby możliwość realizacji projektów społecznych na takich samych zasadach działania, jak Centrum Aktywności Lokalnej.
Charakter zabudowy uwzględniony we wniosku nie jest wymagający i kosztowny. Niezbędny jest kontener biurowy oraz infrastruktura wodno-kanalizacyjna i energetyczna. Jednak zanim dookreślona zostanie forma zagospodarowania takiego terenu, niezbędna jest wola polityczna dotycząca ustanowienia rezerwy terenowej na jednym z ostatnich gruntów miejskich na Popowicach”.

Wypadnie zgodzić się z konkluzją, wyrażoną w tej uchwale: „Potrzeby dotyczące organizacji takiego miejsca są ogromne i rosną wraz z liczbą mieszkańców osiedla. Dotychczas działający obiekt w byłej zajezdni tramwajowej nie spełnia wystarczająco roli obiektu otwartego społecznie dla mieszkańców Popowic (szczególnie dla seniorów), zarówno ze względu na lokalizację, liczbę mieszkańców, jak i ofertę”.

Czy będzie to kolejny krok do utworzenia – wreszcie – na Popowicach miejsca spotkań dla mieszkańców? Przyszłość pokaże czy starania te zostaną uwieńczone sukcesem. Jedno jest pewne: takie miejsce spotkań- jak wynika z sugestii mieszkańców – jest bardzo potrzebne.

tom

One thought on “O miejsce spotkań

Comments are closed.