Awariom stop

Częste awarie wodociągów na terenach pod zarządem SMLW „Popowice”, skłoniły Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, do bardziej kompleksowego kroku – wymiany fragmentu sieci.

W ostatnim czasie – w czerwcu i lipcu br. – miały miejsce awarie wodociągów, nierzadko na tych samych odcinkach. Najbardziej awaryjny okazał się odcinek przed klatkami Białowieska 68-70 oraz Białowieska 72-74. Rezultatem ostatniej awarii 27 lipca, był także brak wody przy Popowickiej 70-92.

Jak dowiedzieliśmy się w SMLW „Popowice”, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które dawno przejęło sieć wodociągową na Popowicach, podejdzie do sprawy kompleksowo. Kolejne naprawy wodociągu są drogie, a i tak nie rozwiązują problemu. Dlatego też MPWiK rozpocznie
7 sierpnia br. wymianę sieci wodociągowej, trwającą około pięć tygodni. Obejmie ona najbardziej awaryjny odcinek, czyli przed klatkami Białowieska 68-70 oraz Białowieska 72-74. Konieczne są przygotowania do tego przedsięwzięcia, tzn. przywiezienie rur, jak też wyłączenie z ruchu kołowego drogi wewnętrznej między ulicą Rysią i ulicą Białowieską – od wjazdu przy krasnalu Popowicjuszu do wyjazdu przy Żabce, przy ul. Białowieskiej 66a.

Pewnym novum – przed robotami zasadniczymi – będzie poprowadzenie rurociągów tymczasowych, położonych na chodnikach i dostarczających wodę do budynków Białowieska 68-82 i Popowicka 70-92. Złagodzi to niedogodności, związane z pracami na sieci. Jedynie podczas wykonywania przepięć z rurociągów tymczasowych na docelowe, będzie wyłączona dostawa wody do tych budynków. Na ten czas zostanie każdorazowo podstawiony beczkowóz.

Prace, wykonywane przez MPWiK na Popowicach, z pewnością poprawią sytuację, przyczynią się do wyeliminowania awarii, uciążliwych dla mieszkańców. Nawet jeśli podczas prac wystąpią okresowe spadki ciśnienia na sieci wodociągowej na całym osiedlu, to później wszyscy odczują pozytywne efekty tych prac.

tom