Lokal na „kulturę”

Jednym z koniecznych elementów prowadzenia działalności kulturalnej jest jej finansowanie i posiadanie warunków lokalowych. Jak te kwestie wyglądają w SMLW „Popowice”?

Działalność kulturalna, związana jest z bazą lokalową i finansami. Kolejna sprawa to sposób finansowania jej przez spółdzielnię. Możliwe są tu dwa warianty: finansowanie z części zysku z lokali użytkowych lub opłata od każdego lokalu w spółdzielni, czyli od mieszkańca. Prowadzenie działalności kulturalnej wymaga też odpowiedzi na pytanie czy ma być ona profesjonalna, dostępna dla wszystkich (a przynajmniej dla większości), czy ma konkretny program z częściowo płatnymi zajęciami. Obecnie w SMLW „Popowice” działalność kulturalna jest finansowana z zysku z lokali użytkowych.

Konieczna jest też wiedza o oczekiwaniach mieszkańców – członków spółdzielni, co do tej działalności. Jeżeli z jednego z klubów korzysta 30 osób na 12 000 mieszkańców, to mamy wówczas skalę korzystania z tej działalności. Inną kwestią jest wielkość posiadanych pomieszczeń w stosunku do wielkości prowadzonej działalności kulturalnej,  tzn ich pojemności, do możliwości pomieszczenia chętnych. W SMLW „Popowice” działające tam kluby – Klub PZW Certa, Klub Tęcza, mają niewielkie pomieszczenia, udostępnione przez spółdzielnię w budynku przy ul. Starogranicznej 32, a Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ma pomieszczenia w budynku przy Starogranicznej 28.

W związku z Uchwałą nr 7/WZ/2021 Walnego Zgromadzenia Członków SMLW „Popowice” w sprawie sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego działki nr 12/18, AM-12 przy Starogranicznej 32, rozważa się przeniesienia Klubów Tęcza i CERTA do budynku przy Starogranicznej 28 lub zaadaptowania powierzchni ok. 300 m² dla potrzeb działalności kulturalno-oświatowej w budynku przy Legnickiej 59, czyli Legnicka Street (na zdj. poniżej). Na obecnym etapie jest to kwestia przymiarek do takiego wariantu, czy przeznaczyć na działalność społeczno-kulturalną tak duże pomieszczenie. Zwłaszcza, że z jego utrzymywaniem wiązałyby się wysokie koszty.

Trudniej jest realizować działalność kulturalna na małych powierzchniach. Rozważenie powyższego wariantu musi być połączone ze skalą rzeczywistej działalności oraz szeroką ofertą dostępną czasowo. Sensowne jest zatem rozważenie kształtu prowadzonej działalności kulturalnej w SMLW „Popowice”. Dostosowanie jej do rzeczywistych potrzeb, posiadanych środków i odpowiednich warunków lokalowych jest podstawą prowadzenia takiej działalności.

tom

One thought on “Lokal na „kulturę”

  1. Proszę o sprostowanie. Pomieszczenie przy ul. Starogranicznej 28 zostały udostępnione Członkom Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i mieści się tam KLUB CZŁONKÓW KOŁA a nie Klub Seniora. Klub Seniora to potoczna nazwa, nadużywana przez niektóre osoby.

Comments are closed.