Płacić za windę czyli ilu mieszkańców?

Problemem w ustaleniu opłat za windy jest brak rzeczywistych ilości osób, zgłoszonych do zamieszkania.

O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Płacić za windę”. Przypomnijmy: na początku 2021 roku Zarząd SMLW „Popowice”, zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przygotowanie uchwały o sfinansowaniu dodatkowych kosztów wind, wynikających z resursu dźwigów. Rada Nadzorcza powołała do tego celu komisję ds. dźwigów. We wrześniu 2021 roku po wielu analizach, przegłosowała ona rekomendowanie opłaty za windy z podziałem na dwie części. Jednak Rada Nadzorcza w uchwale z grudnia 2021 roku, przegłosowała propozycję, żeby wszystkie koszty dzielić według kryterium „m²”.

Inne pomysły?
Podczas posiedzeń komisji ds. dźwigów, Zarząd SMLW „Popowice” przedstawił jak zmniejszała się zadeklarowana ilość osób w deklaracjach mieszkańców w ciągu ostatnich 6 lat. Otóż zmniejszyła się o około 600 osób. Zarząd zwrócił uwagę komisji, że jeśli zwiększy się opłata na osobę zadeklarowaną, to co niektórzy „sprytni” właściciele mieszkań zaczną zmniejszać ilość osób zgłoszonych. Koło będzie się zamykać, bo przy mniejszej ilości osób koszty będą coraz bardziej wzrastać. A zapłacą ci uczciwi. Dlatego członkowie Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 w SMLW „Popowice” – Joanna Szałkiewicz i Marcin Makowski, zaproponowali analizę zużycia wody. Po co? Po to, by sprawdzić czy analiza ta pozwoli realnie oszacować ilość osób w mieszkaniu. Oto szczegóły tej propozycji.

To element pośredni
Przedstawiciele RZN nr 2 wzięli pod uwagę opracowania statystyczne i naukowe, o zużyciu wody w Polsce. Odnieśli je do popowickich danych z systemu DOM 5 (oprogramowanie dla zarządców nieruchomości). Oddajmy im głos: „Celem naszej analizy było sprawdzenie zużycia wody na mieszkańca, zadeklarowanego w oświadczeniach. Z przeprowadzonej analizy wynikło, że w naszych zasobach znajdują się mieszkania, w których statystyczne miesięczne zużycie wody na zadeklarowanego mieszkańca, bardzo odbiega od średniej osiedlowej.

Otóż przy średnim zużyciu ok 3 m³ na osobę miesięcznie, są mieszkania w których, co miesiąc występują zużycia 11, 15 a nawet 21 m³ w przeliczeniu na 1 mieszkańca (1m³ to 1000 litrów wody!). Te mieszkania mają zgłoszona w systemie DOM 5 tylko jedną osobę! Czy możliwe jest zużycie takiej ilości wody, podczas pracy w domu nawet przy większej ilości kąpieli, prań, czy mycia naczyń?

Niestety, propozycja aby zweryfikować ilość osób w oparciu o zużycie wody, została odrzucona przez Zarząd SMLW „Popowice”. Padł argument, iż jest to propozycja skomplikowana i może być podważona w odwołaniach do sądu. Przedstawiliśmy także pomysł, aby – wykorzystując wiedzę z analizy – administracja SMLW „Popowice” zwracała się do właścicieli mieszkań, które wykazują ekstremalnie duże anomalie. Chodziłoby o wskazanie im , że zużycie wody oznacza tam awarię albo nieprawidłowo zgłoszoną ilość osób. Ten pomysł nie spotkał się z aprobatą Zarządu. Ze wstępnej naszej analizy wynikało, że dla tych czterech analizowanych budynków, mogą to być nawet kilkudziesięciotysięczne kwoty, które nie wpłyną do budżetu funduszu eksploatacji wind! A to tylko wartości dla przeanalizowanych czterech budynków. A jeśli by policzyć te urealnione osoby dla całej naszej spółdzielni? To wyszłyby bardzo duże kwoty, których obecnie brakuje

Na jednym z posiedzeń Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” nasz pomysł związany ze zużyciem wody, przedstawiono jako bardzo skomplikowany, niezwykle kosztowny i na granicy udowodnienia prawnego (w razie zaskarżenia takiej metody liczenia kosztów wind). Ponieważ nie byliśmy zaproszeni na tę dyskusję, odnieśliśmy wrażenie, że przedstawiono bez nas tę analizę, jako nierealną po to, by Rada Nadzorcza ją odrzuciła.

Podsumowując, nasze obliczenia nie opierały się na liczeniu kosztów wind od wody, jak mylnie przedstawiano. Woda była tu jedynie elementem pośrednim, w celu uzyskanie informacji o faktycznej ilości osób w mieszkaniu.”

Jaki protokół?
Oddajmy w tej sprawie raz jeszcze głos przedstawicielom RZN Nr 2:
Analiza wody była tylko jednym z pomysłów zgłoszonych podczas prac komisji. Komisja podczas swoich prac przez 8 miesięcy nie stworzyła żadnych protokołów. Dokument, który został odczytany przez przewodniczącego Ryszarda Urbanka na październikowym posiedzeniu Rady Nadzorczej nie był konsultowany ani zatwierdzony przez wszystkich członków komisji ds. dźwigów.

Co dalej?
Komisja zaproponowała i przegłosowała rekomendację odnośnie wyliczania opłat za windy. Jednakże Rada Nadzorcza SMLW „Popowice” w swojej uchwale z grudnia 2021 roku, nie przychyliła się do rekomendacji komisji ds. dźwigów. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, niektóre osoby głosujące w trakcie posiedzenia komisji ds. dźwigów za jej rekomendacją, potem zmieniły swoje stanowisko podczas głosowania na forum Rady Nadzorczej. Otóż zagłosowały za dzieleniem kosztów według kryterium „m²”.

Czy jest możliwa dalsza dyskusja odnośnie opłat? Ta sytuacja sugeruje, że przed tegorocznymi wyborami do organów samorządowych spółdzielni, będzie to gorący temat w dyskusji, kto dobrze reprezentował członków i komu powierzyć dbanie o ich interesy Może warto pamiętać o tym przy urnie?

mar