Płacić za windę

Temat wind w SMLW „Popowice”, a konkretnie wprowadzone podwyżki i zmiana sposobu naliczania opłat, to ostatnio bardzo głośna sprawa.Jakie okoliczności wpłynęły na zmianę sposobu naliczania nowej opłaty? Oto, co ustaliliśmy m.in. w rozmowach z członkami komisji, powołanej do opracowania stawek  opłat za użytkowanie dźwigów:

Na początku 2021 roku Zarząd SMLW „Popowice”, zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przygotowanie uchwały odnośnie nowego sposobu sfinansowania dodatkowych kosztów wind, wynikających z resursu dźwigów. Rada Nadzorcza SMLW „Popowice” powołała do tego celu specjalną komisję ds. dźwigów, pod przewodnictwem Ryszarda Urbanka, przewodniczącego Komisji GZM w Radzie. W jej skład weszli członkowie Rady Nadzorczej (Ryszard Urbanek, Grażyna Przychodzińska, Paulina Nowacka, Maria Żłobińska-Perlicka, Agnieszka Grzeczka, Marcin Zawora, Waldemar Liwczycki) oraz członkowie Rad Zespołu Nieruchomości – nr 1 (Anna Brzezińska) i nr 2 -(Joanna Szałkiewicz i Marcin Makowski). Zarząd SMLW „Popowice” przedstawił komisji planowane na najbliższe lata koszty niezbędnych prac remontowych, szacowane na kwotę ok. 1,5 mln złotych. Zadaniem powołanej komisji było ustalenie nowego sposobu wyliczania opłaty za użytkowanie dźwigów, tak aby umożliwić pokrycie wszystkich kosztów.

Jak w prawie spółdzielczym?
Spółdzielnie mieszkaniowe, zgodnie z prawem spółdzielczym posiadają autonomię, co do sposobu ustalania opłat, wpisaną w statucie i regulaminie. Zasady rozliczania kosztów wind, wynikają z przepisów wewnętrznych, tj. regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą spółdzielni. Tam też są wpisane postanowienia o tym, czy np. lokale położone na parterze są zwolnione z opłat.

Jak płacić za dźwigi?
Spółdzielnie mieszkaniowe w różny sposób ustalają zapisy swoich regulaminów opłat za windy. W SMLW „Popowice”, w poprzednim regulaminie opłaty były naliczane według deklarowanej ilości osób. Z opłat za windy byli zwolnieni mieszkańcy mieszkań na parterze, a ci z pierwszego piętra płacili połowę stawki.Na pierwszym posiedzeniu komisji ds. dźwigów, członek Rady Nadzorczej Marcin Zawora, złożył propozycję, aby opłatę za windy naliczać w odniesieniu do m² powierzchni mieszkania. Z kolei przedstawiciele Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 – Joanna Szałkiewicz i Marcin Makowski zaproponowali, aby komisja przeanalizowała także inne pomysły, zanim zarekomenduje Radzie Nadzorczej wybraną przez siebie propozycję.

Finał prac komisji
Komisja ds. dźwigów odbyła kilka spotkań. Ostatecznie we wrześniu 2021 roku po wielu analizach, przegłosowała rekomendowanie opłaty za windy z podziałem na dwie części. Jedna część opłaty miała pokrywać koszty typowo remontowe wind. Ta część miała być sfinansowana tak, jak za remonty mienia wspólnego nieruchomości. Druga część opłaty miała pokrywać koszty typowo eksploatacyjne. I ta druga część miała być sfinansowana według ilości zadeklarowanych osób. Zwolnione byłyby osoby mieszkające na parterze, a połowę opłaty ponosiłyby te z I piętra. Rada Nadzorcza w swojej uchwale z grudnia 2021 roku, nie przychyliła się do rekomendacji komisji ds. dźwigów i przegłosowała propozycję, żeby wszystkie koszty dzielić wg. kryterium „m²”.

Inne pomysły?
Czy to jest dobre rozwiązanie?  Wszak nie metry jeżdżą, a ludzie. Głosy mieszkańców Popowice w tej kwestii są podzielone. Wielu z nich sądzi, że warto zapoczątkować dyskusję o tym, jak powinno się płacić za windy. Pomogłaby ona wypracować najlepsze rozwiązania. Taki pomysł przedstawimy niebawem w naszych publikacjach.

mar

2 thoughts on “Płacić za windę

  1. Zawora co rzuci pomysł, to tragedia. Najpierw górka, teraz to, kto go wybrał??

  2. To co dziej się w SM Popowice to kpina i śmianie się prosto w twarz mieszkańcom osiedla. Jak można naliczać od metra kwadratowego za windę, zamiast od ilości osób taj jak do tej pory Mało im kasy to niech sobie utną. Dlaczego ja mam płacić za innych gdzie mieszka w jednym lokalu 5 osób i pies gdzie ci z kundlami korzystają częściej z windy niż Ja. Ja wychodzę do pracy rano i wracam wieczorem i widzę nasrane w windzie albo nasikane . Czas aby cała ta śmietanka co to wymyśliła w trybie pilnym podała się do dymisji wraz z prezesem który akceptuje takie głupie pomysły, czy to pozostałosci z kozanowa

Comments are closed.