Zielony ład

Stan terenów zielonych na Popowicach pozostawia wciąż wiele do życzenia. Jego poprawa wymaga czasu i nakładów finansowych. Mowa bowiem o dużej, 20 hektarowej powierzchni.

W opinii dendrologicznej, sporządzonej dla SMLW „Popowice” pięć lat temu, określono stan drzew. Opinia ta służy do sporządzania wniosków o wycinkę drzew, jak i planowania prac pielęgnacyjnych (wycinanie jemioły, przycinanie koron drzew). Warto tu pamiętać, że każda decyzja o wycięciu drzewa, wydana przez miasto jest z związana z nasadzeniami kompensacyjnymi. Dokładniejsze określenie stanu drzewa, zwłaszcza jego wnętrza jest możliwe po wykonaniu prześwietlenia drzewa. To czynność z kolei jest kosztowna.

Tereny spółdzielni SMLW „Popowice” to ok 20 ha powierzchni. Nawet po odjęciu powierzchni na budynki, zostaje spory teren ok. 16 ha. Odnowienie zieleni na takim dużym terenie, wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. W 2021 roku na samo koszenie trawników wydano ok. 130 000 zł, do tego dochodzą koszty przycinania żywopłotów ok. 40 000 zł oraz wycinka drzew, przycięcie koron i nasadzenia zastępcze na kwotę ok 70 000zł. Utrzymanie istniejącego stanu zieleni na terenie spółdzielni to koszt ok 240 000 zł rocznie.

Zdaniem członka Zarządu SMLW ”Popowice” Bogdana Słowika, wskazane byłoby pozyskanie zewnętrznego podmiotu, bądź programu miejskiego do kompleksowego uporządkowania terenów zielonych. Takie działanie, doprowadzi do zapanowania na Popowicach – swojego rodzaju – zielonego ładu, przyjaznego mieszkańcom.

tom