Piwnica story

Sprawa piwnic, a konkretnie porządku w nich, to na Popowicach wciąż powracający, temat – rzeka. Zwłaszcza w kontekście zagrożenia pożarowego.

Kwestia porządku w piwnicach, a raczej jego braku jest sprawą niezwykle ważną. Dlaczego? Bo w razie nagromadzenia zbędnych przedmiotów i sprzętów w piwnicach, a także w przejściach piwnicznych, stwarza się zagrożenie pożarowe. Niedawny pożar w piwnicy budynku Popowicka 62-68, świadczy o tym, że sprawa jest bardzo poważna. Konieczne było wówczas czasowe odcięcie gazu, powodujące dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców budynku.

Dlatego też na początku grudnia 2021 r. do skrzynek pocztowych mieszkańców trafiła informacja SMLW „Popowice” o podstawieniu kontenera na gabaryty w terminie tygodnia, przy ul. Wejherowskiej 27-29 . Było w tej informacji także wezwanie od spółdzielni „…do uporządkowania boksu piwnicznego przypisanego do mieszkania oraz o zabezpieczenie boksu przed dostępem obcych osób. W przypadku braku uprzątnięcia boksu piwnicznego i zabezpieczeni boksu przed dostępem obcych osób, mogą zostać Państwo obciążeni kosztami wykonania usługi przez firmę zewnętrzną”.

W naszej rozmowie z członkiem Zarządu SMLW „Popowice” Bogdanem Słowikiem, wskazuje on, że również sami lokatorzy powinni we własnym interesie usunąć z piwnic i przejść piwnicznych swoje zbędne przedmioty i zamykać drzwi do piwnic, aby utrudnić dostęp osobom obcym. Wszak w „Regulaminie użytkowania lokali i porządku w SMLW „Popowice” są wyraźnie określone obowiązki lokatorów w tym zakresie.

Spółdzielnia sama nie zapewni bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców, dlatego mieszkańcy powinni mieć świadomość, że brak reakcji na przebywanie w piwnicach osób postronnych, zwiększa ryzyko kradzieży, dewastacji mienia lub pożaru. Dlatego przypadki koczowania w piwnicach, powinni natychmiast zgłaszać do Straży Miejskiej lub Policji.

Ta inicjatywa tj. podstawienie kontenera na gabaryty z piwnicy, została zgłoszona przez członków Komisji GZM Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2, po jesiennym przeglądzie piwnic. Inicjatywę wsparł także Zarząd SMLW „Popowice”. Bowiem porządek w pomieszczeniach i przejściach piwnicznych to podstawowy warunek bezpieczeństwa, o które każdy powinien dbać.

tom