Pracowite czterdzieści lat

Długoletnią, bo czterdziestoletnią działalność Zofii Adamiec w popowickim Klubie Seniora, zwieńczyła uroczysta feta. Prezydent Wrocławia gratulował jej twórczego życia i wielu dokonań.

• Zofia Adamiec przez minione 40 lat prowadziła popowicki Klub Seniora – od jego powstania w 1981 roku do czerwca br.
• Na uroczystej fecie w Przestrzeni Trzeciego Wieku życzeniom, gratulacjom i owacjom nie było końca.

Historia popowickiego Klubu Seniora rozpoczyna się w styczniu 1981 roku. To wtedy powstało – jak brzmi jego oficjalna nazwa – Koło nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Od tego czasu Zofia Adamiec prowadziła Klub, o czym starała się przypominać zarówno organom samorządowym spółdzielni, jak i Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Kolejne rocznice istnienia Klubu, znaczone były honorowymi dyplomami, plakietkami, ale przede wszystkim trwaniem Klubu, towarzyszącego popowickim seniorom.

Kabaret Mimoza, to również dzieło Zofii Adamiec i tworzących go członków. Jest on znany poza granicami Popowic, jako że występował wielokrotnie na spotkaniach i imprezach. Jego repertuar uwzględniał zarówno rocznice i święta, ale tez znane i lubiane piosenki.

25 czerwca br. w Zespole Przestrzeni Trzeciego Wieku przy pl. Solidarności, miało miejsce uroczyste spotkanie. W jego trakcie przewodnicząca Zarządu Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Michalina Witczak, przywitała zacnych gości. Byli to m.in. dr Katarzyna Delikowska – kierownik Zespołu Przestrzeni Trzeciego Wieku, przedstawiciel Rady Nadzorczej SMLW Popowice – Ryszard Urbanek, członkowie Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 – Zdzisław Adamski, Iwona Krzemińska-Borecka oraz Joanna Szałkiewicz i Józef Bidziński (na zdjęciu). Obecni na spotkaniu byli też Jolanta i Henryk Macałowie czyli matka chrzestna popowickiego Klubu Seniora i przewodniczący Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Michalina Witczak przybliżyła sylwetkę Zofii Adamiec i powiedziała m.in. „Zosia była zapracowana przez całe 40 lat. Uczyła nas kultury obsługi seniorów”. W czasie spotkania dostępny był tomik poetycki autorstwa Zofii Adamiec „Jaskółka poetycka”.

Michalina Witczak, przewodnicząca Zarządu Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odczytała akt nadania Zofii Adamiec przez Zarząd Główny PZERiI tytułu Honorowej Przewodniczącej Koła nr 2 PZERI Wrocław Fabryczna.

Na tę uroczystość przybył Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który złożył gratulacje szacownej jubilatce za tyle lat działalności dla seniorów. Życzył jej dalszego twórczego życia. My także dołączamy się do tych życzeń!

tom