Nie wynosić jak leci

Coraz większym problemem staje się problem usuwania tzw. gabarytów w zasobach SMLW ”Popowice”.

• Mimo wskazania miejsca ich składowania, są one często pozostawiane w piwnicach, przejściach strychowych i przy komorach zsypowych.
• Koniecznym staje się rozwiązanie problemu, poprzez umieszczenie stosownych zapisów w odpowiednim regulaminie spółdzielni.

W budynkach SMLW ”Popowice” obwieszczany jest przez Dział Administracyjno-Techniczny harmonogram podstawiania kontenerów, do których mieszkańcy mogą wynosić tzw. gabaryty, czyli najczęściej meble. W dni oznaczone w harmonogramie, kontener taki jest podstawiany pod konkretnym adresem,  do czasu wypełnienia go.

Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Gabaryty są również wynoszone do piwnicy lub na przejścia strychowe. Stamtąd na zewnątrz najczęściej wynoszą je pracownicy spółdzielni, gdyż firma wywożąca gabaryty nie ma tego w zakresie obowiązków. Zdarzają się przypadki wynoszenia wersalek do piwnicy, które stoją tam i utrudniają poruszanie się.

Czy istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu? Pewnie w tym celu Zarząd SMLW „Popowice” zwrócił się do Rad Zespołów Nieruchomości nr 1 i nr 2, aby rozważyły zaopiniowanie Radzie Nadzorczej umieszczenia w „Regulaminie użytkowania lokali i porządku” zapisu o obciążaniu kosztami osób, pozostawiających gabaryty w piwnicach. Także przewodnicząca Rady Nadzorczej zwróciła się do RZN nr 1 i nr 2, o sprawdzenie korytarzy piwnicznych w ramach wiosennego przeglądu.

Stanowisko Zarządu SMLW ”Popowice”, jakie poznaliśmy, w tej kwestii jest następujące: „Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko, aby w „Regulaminie użytkowania lokali i porządku” uwzględnić kary za pozostawianie gabarytów w piwnicach. Osoby, porzucające meble na częściach wspólnych, powinny ponieść konsekwencje finansowe, nie tylko z tytułu wywiezienia gabarytów. O tym jakie zapisy znajdą się w regulaminie decydować będzie Rada Nadzorcza”.

Jedno jest pewne: wynoszenie gabarytów do piwnicy, zamiast do kontenera stwarza utrudnienia samym mieszkańcom. Warto więc – we własnym interesie – umieszczać je w wyznaczonym do tego miejscu.

tom