Jest strefa ruchu

Wprowadzenie strefy ruchu na jednym z terenów SMLW Popowice, przyczyniło się do usprawnienia tam parkowania.

•Decyzją Zarządu SM Popowice, wprowadzono strefę ruchu w rejonie budynków przy części budynków przy ul. Niedźwiedziej i Białowieskiej.
• Po wprowadzeniu strefy ruchu możliwe jest podejmowanie działań, w stosunku do kierowców, parkujących nieprawidłowo samochody.

Zgodnie z wnioskiem Działu DMA, Zarząd SMLW Popowice podjął decyzję o o wprowadzenie strefy ruchu w rejonie budynków przy ul. Niedźwiedziej 6-12, 14-24 oraz ul. Białowieskiej 5-11, 13-23. Co wiąże się z takim krokiem? Otóż wprowadzenie strefy ruchu na drogach wewnętrznych, umożliwia ich zarządcom dostosowanie ich do zasad ruchu drogowego. Tym samym kierowcę, poruszającego się w strefie ruchu obowiązują przepisy kodeksu drogowego. Ponadto służby mundurowe mają prawo ukarać kierowcę za wykroczenia drogowe.

Na terenie SMLW Popowice, częste są przypadki nieprawidłowego parkowania pojazdów. Jak twierdzi Bogdan Słowik, z-ca prezesa SMLW Popowice ds. technicznych, wprowadzona strefa ruchu spowoduje to, że będzie możliwe wzywanie Straż Miejski lub Policji do usuwania samochodów nieprawidłowo zaparkowanych. Być może ten środek zdyscyplinuje kierowców, parkujących często w miejscach niedozwolonych.

tom