Głosowanie już trwa!

Kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, rozkręca się coraz bardziej. Od 18 września trwa głosowanie na projekty.
Tych z Państwa, którzy rozważają głosowanie, chcemy zachęcić do głosowania na dwa popowickie projekty.
• Jeden z projektów przewiduje zagospodarowanie Polany Popowickiej,
doposażenie jej w ławki i kosze na śmieci.
• Drugi także dotyczy tego miejsca, ale przewiduje oświetlenie alei okalającej
Polanę, jak i alejek prowadzących do siłowni i placu zabaw.


Przypomnijmy zatem te projekty. Otóż projekt 105 nosi nazwę „Zielone Płuca Popowic”. Autorem jest Sławomir Ślepak. Jego koncepcja przewiduje montaż 50 ławek z oparciem na terenie parku Popowickiego, czyli Polany Popowickiej oraz montaż 25 koszy na śmieci. Jest to kontynuacja wygranego projektu z 2018 roku. Oto co mówi autor projektu: ”Pragnę, aby mieszkańcy Popowic odpoczywali w zdrowszym i czystszym środowisku, pośród zieleni, mieli gdzie usiąść w cieniu, a z racji ilości nowych mieszkańców na osiedlu liczba ławek jest niewystarczająca. Całość uzupełnią kosze na śmieci”.
Projekt nr 221 o nazwie „Jasna Polana”, autorstwa Zdzisława Adamskiego, przewiduje oświetlenie alei o długości 1265 m, okalającej Polanę oraz alejek prowadzących do siłowni i placu zabaw dla dzieci. Do tego celu będzie użytych 55 lamp typu LED o mocy 50 W każda. Lampy te będą umieszczone na słupach aluminiowych długości 6 m. Jest to nowoczesne
i bardzo energooszczędne oświetlenie. Dodatkowo zainstalowana będzie skrzynka energetyczna odpowiednio zabezpieczona, do której będzie można podłączyć urządzenia potrzebne do przeprowadzenia różnych działań, jak np. kino plenerowe. Całkowita moc dostarczana przez Tauron nie przekroczy 10 kW. Autor tego projektu powiedział nam: „ Z końcem października (po zmianie czasu na zimowy) zmierzch na Polanie zapada ok godz. 16 , później Polana jest pusta. Lampy byłyby zapalane od zmierzchu do godz. 21, tak aby dać odpocząć przyrodzie. Nie ma powodu, żeby mieszkańcy Popowic i nie tylko oni, po zmierzchu nie mogli korzystać z tego miejsca. Oświetlenie takich terenów rekreacyjnych jest standardem europejskim”.


Głosowanie następuje wg następujących zasad: prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Po to, by głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Głosowanie odbywa się elektronicznie na wroclaw.pl/wbo i papierowo w punktach do głosowania. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

tom