O większe bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Popowic podejmowane są przez Radę Nadzorczą SM Popowce działania, zmierzające do poprawy obecnego stanu.

● Komisja Statutowo-Samorządowo-Kulturalna w Radzie Nadzorczej SM Popowice, sygnalizuje potrzebę poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
● Proponuje ona spotkanie i debatę z przedstawicielami m.in. Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna, , Straży Miejskiej, ZDiUM oraz dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5 .

Sprawa bezpieczeństwa mieszkańców Popowic wciąż wraca i jest przez nich dyskutowana. Związane jest to z częstymi aktami przestępczości i wandalizmu. Dlatego też inicjatywa Komisji Statutowo-Samorządowo-Kulturalne Rady Nadzorczej SM Popowice, przedstawiona na posiedzeniu Rady Nadzorczej w lutym 2020 roku, ma na celu zasygnalizowanie problemu, ale też próbę jego rozwiązania.

Komisja w trakcie swoich prac, określiła najistotniejsze sytuacje, które zagrażają poczuciu bezpieczeństwa. Zdaniem Komisji są to: napady na osoby (kradzieże, pobicia, rozboje),włamania i kradzieże do mieszkań, piwnic, schowków, itp., kradzieże „na wnuczka” lub poprzez podszywanie się pod pracowników spółdzielni lub innych instytucji (rzecz dotyczy szczególnie seniorów), włamania, kradzieże, niszczenie samochodów, rowerów, itp.,
kradzież i niszczenie mienia (w tym „graffiti”).

Do zjawisk zagrażających bezpieczeństwu, Komisja zaliczyła także dystrybucję i sprzedaż – szczególnie młodzieży – narkotyków i tzw. dopalaczy”, nieprawidłowe parkowanie oraz zalegające wraki samochodów, problem z osobami bezdomnymi, psy pozostawione bez opieki właścicieli.

Jak stwierdził Daniel Kozłowski, przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowo-Kulturalnej w Radzie Nadzorczej Nadzorczej SM Popowice : „Sprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest dla nas najwyższym priorytetem, więc będziemy dążyć do rozwiązania tych problemów, które dotyczą każdego z nas. Liczymy na Państwa pomoc i sugestie”.

tom

3 thoughts on “O większe bezpieczeństwo

  1. Monitoring na osiedlu, dodatkowe oznaczenia ograniczenia prędkości na ul Niedźwiedzia, Bialowieska, Rysia gdzie jest max 30 km/h, ale znaki są tylko na skrętach w te ulice. Oznakowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach, gdzie często dochodzi do wymuszeń, i kolizji.

  2. Należy stworzyć więcej miejsc parkingowych gdyż auta krążące po Osiedlu w poszukiwaniu miejsca stwarzają sztuczny tłok zamiast spokojnie stać.

    1. Proponuje te miejsca stworzyć na trawniku przed pani domem, albo na pani działce, jeżeli taką pani posiada. Popowice i tak są wszędzie zastawione samochodami, ciężko przejść chodnikiem na Niedźwiedziej, trawniki są zamieniane w klepiska do parkowania, a pani chce ten obszar jeszcze zmniejszyć.

Comments are closed.