Brać udział, czy nie?

Zakres działania organów samorządowych SM Popowice, określają regulaminy tych organów. Ich członkowie mają zatem jasną wykładnię, co należy do ich zadań. Jednym z takich zakresów działania jest udział w przetargach, przeglądach i odbiorach robót budowlanych. Sama obecność członka organu samorządowego na przetargu, ma sprzyjać obiektywnemu wyborowi oferenta. Podobnie ma być z przeglądami i odbiorami robót budowlanych. Czy jednak przegląd i odbiór robót budowlanych przez osoby, nie mające choćby podstawowej wiedzy budowlanej nie jest fikcją?

W regulaminie Rady Nadzorczej SMLW Popowice w części II. Zakres działania Rady, w § 2, jest zapis: „1.Do zakresu działania Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującym statutem Spółdzielni należy: [ tu p. 19] uczestniczenie w przetargach oraz przeglądach i odbiorach robót budowlanych”.
Podobnie rzecz się ma z regulaminem Rady Zespołu Nieruchomości. Tam również w części II. Zakres działania rady, w §2, w p. 4) czytamy: „Do zakresu działania Rady Zespołu Nieruchomości należy […] : uczestniczenie w przetargach oraz przeglądach i odbiorach robót budowlanych.”

Jak łatwo zauważyć w obu regulaminach nie ma sformułowania ”ma obowiązek uczestniczenia w przetargach oraz przeglądach i odbiorach robót budowlanych”. To powoduje, że udział w tych działaniach traktowany jest nieco dowolnie.
Z naszych ustaleń wynika, że w minionej kadencji część członków organów samorządowych brała udział w przetargach, przeglądach i odbiorów robót budowlanych. Są jednak i tacy „rekordziści”, którzy nie byli na ani jednym przetargu, przeglądzie czy odbiorze!

Być może czas najwyższy, aby dokonać zmiany w regulaminach obu Rad i w sposób jasny i przejrzysty uregulować tę sprawę.

tom