Nie maluj po ścianach!

Nie maluj po ścianach!

Jednym z utrapień mieszkańców Popowic jest malowanie graffiti na docieplonych ścianach.

     Mimo impregnowania ścian budynków spółdzielni, pojawiają się wątpliwej jakości graffiti, najczęściej szpecące ściany budynków. Sprawa jest tym bardzie bulwersująca, że koszty oczyszczania ścian ponoszą – pośrednio – także mieszkańcy.

     Taka właśnie sytuacja miała miejsce na Popowicach. Nasi czytelnicy poinformowali nas o niej. Różniła się jednak od poprzednich. Otóż na polskim portalu społecznościowym, na profilu wrocławskiej artystki, pojawiło się video osób malujących sprayem ściany budynków SM Popowice. Zapewne wbrew woli „artystów”, nagranie to stało się materiałem dowodowym, dokumentującym niszczenie mienia SM Popowice.

     Sprawa będzie przekazana Policji, a także nagłośniona przez wrocławskie media. Zainteresowani zostali nią także radni JPMW Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Trzeba przecież mieć świadomość, że takie postępowanie – szpecenie ścian bohomazami, pociąga za sobą wymierne straty spowodowane koniecznością ich odnawiania.

     Czy lepszym rozwiązaniem byłoby udostępnienie grafficiarzom jednej lub kilku ścian, na których przygotowywaliby swoje obrazy ? Być może zmieniłoby to ich zwyczaje, a ponadto nie narażałoby mieszkańców i spółdzielni na koszty. Warto o tym pomyśleć.

tom