Czas z tym skończyć!

Czas z tym skończyć!

Zachowaniem  niestety często spotykanym na Popowicach, jest palenie tytoniu w oknie lub na balkonie.

     Tę sprawę sygnalizują nam nasi czytelnicy. Ich zdaniem takie zachowanie jest naganne, gdyż nie uwzględnia prawa osób niepalących do świeżego powietrza. Ponadto niedopałki wyrzucane przez balkon czy okno, zaśmiecają otoczenie.

     Zgodnie z „Regulaminem użytkowania lokali i porządku w SMLW Popowice”, każdy z mieszkańców powinien zachowywać się tak, aby nie stwarzał utrudnień innym współmieszkańcom. Jednak w praktyce różnie to wygląda. Sytuacje takie doprowadzają nieraz do sąsiedzkich konfliktów. A przecież można ich uniknąć. Wystarczy nie palić w oknie czy na balkonie…

     Czy jest sposób, na to, aby usunąć tę niedogodność we wzajemnych kontaktach? Mieszkańcy wskazują proste rozwiązanie: nie palić w oknie ani na balkonie, a jeżeli już ktoś musi, to sprawić sobie popielniczkę i do niej wyrzucać niedopałki.

     W dużych zbiorowościach konieczne jest pogodzenie, sprzecznych nieraz, interesów poszczególnych członków. Jedno jest pewne: z takimi praktykami czas skończyć. Dla dobra zarówno swojego jak i najbliższego otoczenia.

tom