Po co wymiana?

Po co wymiana?

W SM Popowice prowadzona jest wymiana wodomierzy. Proces ten związany jest z posiadaną przez nie legalizacją.

     W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi także do nas, zwróciliśmy się do z-cy prezesa SM Popowice ds. technicznych Bogdana Słowika, o przybliżenie tej kwestii. Otóż polskie prawo reguluje czas, po którym wodomierze muszą być wymieniane. Określa ono ten okres na 5 lat, niezależnie od tego, czy są używane i jak często. Wodomierze z czasem się zużywają, ponadto w ich elementach osadza się także kamień. To sprawia, że po upływie kilku lat ich wskazania stają niemiarodajne i tracą one właściwości metrologiczne. Warto pamiętać, że przecież właśnie na podstawie ich wskazań, naliczane są rachunki za wodę.

     Prowadzona wymiana jest realizowana z założeniem, że możliwy jest dostęp do wodomierzy. Niestety, bywają sytuacje, że dostęp ten jest utrudniony i związany z koniecznością nawet wyburzenia ścianki szachtu. Z drugiej jednak strony coraz więcej mieszkańców, zwłaszcza podczas remontów mieszkań, zapewnia dostęp do szachtu, w którym umieszczone są wodomierze.

tom