Czy to już koniec?

Czy to już koniec?

Dobiegła końca sprawa zawieszenia byłej przewodniczącej organu samorządowego przez Radę Nadzorczą SM Popowice.

     O tej sprawie pisaliśmy kilkakrotnie na naszym portalu. Między innymi w tekście „O jakość przyszłych zgromadzeń” w czerwcu 2016 r., w tekście „Pominięta informacja” w październiku 2016 r. a także ostatnio w tekście „Przewodnicząca zawieszona” w październiku 2017 r. Przypomnijmy: 7 września 2017 r. na posiedzeniu plenarnym Rada Nadzorcza SM Popowice, przyjęła większością głosów uchwałę o zawieszeniu Pani Marii Ż-P do końca kadencji, w wykonywaniu funkcji członka Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1. Rada Nadzorcza podjęła tę uchwałę zgodnie ze statutem spółdzielni.

     W kwartalniku SM Popowice „Nasze Popowice” w maju br. ukazał się tekst, wyjaśniający zakończenie tej sprawy. Za zgodą autora przedrukowujemy go, aby przybliżyć członkom spółdzielni informacje dotyczące tej kwestii:

Finał zawieszenia

Wobec licznych pytań członków Spółdzielni w sprawie rozstrzygnięć dotyczących zawieszenia mandatu członka Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Pani Marii Ż-P informuję:

7 września 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 72/09/VI/2017 o zawieszeniu Pani Marii Ż- P, w wykonywaniu funkcji członka Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1. Uzasadnienie takiej decyzji przez Radę Nadzorczą, szerzej opisałem w tekście „Przewodnicząca zawieszona”. Ukazał się on na stronie 11 gazetki osiedlowej Nasze Popowice nr 46 z grudnia 2017 roku.
Ponadto Rada Nadzorcza podjęła 28 września 2017 roku uchwałę o wstrzymaniu w okresie zawieszenia wypłacania diet Pani Marii Ż-P. Jej zawieszenie w funkcji członka Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1, wymusiło konieczność wyboru nowego przewodniczącego. Rada na swym posiedzeniu plenarnym, powierzyła wykonywanie tych obowiązków Panu Karolowi Stryczkowi. […]
Od Uchwały Rady Nadzorczej Pani Maria Ż-P złożyła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu „odwołanie” w postaci pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Nadzorczej o zawieszeniu. Sąd Okręgowy w wyroku z 22 maja 2019 roku ustalił , że nieważne są uchwały Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej: Nr 72/09/VI/2017 z dnia 07.09.2017 r. oraz Nr 74/09/VI/2017z dnia 28.09.2017 r.  Od tego wyroku Spółdzielnia złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu jako II instancji w procesie odwoławczym.
W związku ze złożoną apelacją Sąd Apelacyjny na swym posiedzeniu 25 marca 2019 roku, nie podzielił stanowiska sądu I instancji. Uznał, że Rada Nadzorcza miała prawo na podstawie art. 90 ust. 3 Statutu Spółdzielni podjąć uchwałę o zawieszeniu w obowiązkach członka Rady Zespołu Nieruchomości. Miała też prawo podjąć uchwałę o zaprzestaniu wypłacania diet w okresie zawieszenia.
Sąd Apelacyjny w całości oddalił odwołanie Pani Marii Ż-P. Obciążył ponadto powódkę kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny i ostateczny.
 Leszek Zakosztowicz

Od redakcji: O publikacji tego tekstu zdecydowaliśmy w związku z wieloma pytaniami mieszkańców Popowic o zakończenie całej sprawy. Wstrzymujemy się z jakimikolwiek ocenami, pozostawiając je naszym czytelnikom – członkom spółdzielni.

mar