Wyborcza meta

Wyborcza meta

Zakończyły się wybory do organów samorządowych SM Popowice – do Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości.

     O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Wyborczy półmetek”. Przypomnijmy: w minionym tygodniu – w piątek i sobotę, 7 i 8 czerwca br. – miały miejsce obrady I i II części . W rezultacie obrad tych części Walnego Zgromadzenia, wyłoniono członków Rady Nadzorczej i Rady Zespołu Nieruchomości. Natomiast 14 i 15 czerwca br. miały miejsce obrady III i IV części Walnego Zgromadzenia. W jego rezultacie na III części, 14 czerwca członkami Rady Nadzorczej zostali: Grażyna Przychodzińska, Ryszard Urbanek, Sylwia Świtała. Do Rady Zespołu Nieruchomości Polana weszli: Leszek Zakosztowicz, Anna Brzezińska, Marta Wróblewska, Marianna Jaje. Z kolei na IV części do Rady Nadzorczej wybrano: Sebastiana Rudego, Krystynę Nowacką, Marię Żłobińską-Perlicką. W skład Rady Zespołu Nieruchomości Polana weszli: Paweł Kaźmierczak, Marianna Palus, Marta Słowikowska, Przemysław Tuszyński.

     Tym samym dokonano wyborów do organów samorządowych SM Popowice, na kadencję 2019-2021. Jaki będzie rezultat praktyczny tych wyborów, członkowie spółdzielni będą mogli ocenić w trakcie kadencji i tę ocenę wyrazić. Członkowie Rady Nadzorczej i obu Rad Zespołów Nieruchomości, będą bowiem pełnić, w trakcie swojej kadencji dyżury. Tam będzie możliwe przekazanie im przez członków spółdzielni swoich uwag i problemów. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli ocenić, czy dokonali właściwego wyboru.

tom