Wyborczy półmetek

Wyborczy półmetek

Trwa Walne Zgromadzenie w SM Popowice. Ponieważ składa się ono z czterech wydzielonych części, pozostały jeszcze obrady III i IV części.

     W minionym tygodniu – w piątek i sobotę 7 i 8 czerwca br. miały miejsce obrady I i II części. W rezultacie obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia, wyłoniono członków Rady Nadzorczej tej części. Zostali nimi: Halina Czapnik, Agnieszka Grzeczka i Patrycja Nowacka. Natomiast w wyborach do Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 funkcje członków tej Rady powierzono Zdzisławowi Adamskiemu, Andrzejowi Majewskiemu, Józefowi Bidzińskiemu i Annie Sirko.

     Dzień później, czyli w sobotę 8 czerwca, obradowała II część Walnego Zgromadzenia. Tutaj członkami Rady Nadzorczej zostali: Daniel Kozłowski, Waldemar Liwczycki, Marcin Zawora. Zebrani na II części członkowie spółdzielni, dokonali także wyboru kolejnej części Rady Zespołu Nieruchomości nr 2. Są to: Aleksandra Borys-Słoma, Iwona Borecka, Marcin Makowski, Joanna Szałkiewicz.

     Jeżeli pokusić się o pierwsze komentarze, to widoczne jest wyraźne „odmłodzenie” organów samorządowych, zarówno w dotychczas wybranej części Rady Nadzorczej, jak i w składzie Rady Zespołu Nieruchomości nr 2. Są też osoby doświadczone, którym wyborcy powierzyli ponownie mandat członka organu samorządowego.

     Nowych członków organów samorządowych z Parku czyli z I i II części Walnego Zgromadzenia, poprosiliśmy o komentarz na gorąco. Dominuje wśród nich przekonanie o konieczności zmian i zorientowaniu tych organów w większym stopniu na potrzeby członków. Wybranym gratulujemy, życzymy też owocnej działalności i rezultatów, dedykowanych właśnie członkom. Wszak to oni tworzą spółdzielnię…

tom