W trosce o finanse

W trosce o finanse

W trosce o właściwe wykorzystanie środków, przeznaczonych na docieplenia, mieszkańcy Popowic zgłaszają swoje uwagi.

     Przykładowo – jeden z naszych czytelników w korespondencji do SM Popowice zadał szereg pytań, dotyczących prowadzonych obecnie prac budowlanych oraz sprawowanego nad nimi nadzoru. Jego wątpliwości wzbudziły rozbieżności, jakie znalazł w projekcie na termomodernizację budynków w odniesieniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) , a także w treści ogłoszenia przetargu na te prace. Pomijając szereg literówek i błędów formalnych, grubość styropianu mocowanego na balkonach w każdym z tych opracowań była znacząco inna (raz 6 cm, innym razem 10 cm, a także 13 cm).

     W związku z powyższym, osoba ta wystosowała pismo do spółdzielni w celu wyjaśnienia zarówno błędów w dokumentacji, jak również uzyskania od spółdzielni odpowiedzi na pytania o poprawność wykonywanych prac np. mycie elewacji przed montażem ocieplenia. Jest to istotne ze względu na wyeliminowanie grzybów i pleśni, jakie mogą znajdować się na elewacji, a które po odcięciu dostępu powietrza, przykryte styropianem, mogą się namnażać. Jest to podstawowa czynność, prowadzona przy dociepleniach budynku. Co więcej jest ona ujęta w SIWZ na pierwszym miejscu. Z tym wiąże się drugie pytanie, o nadzór nad wykonywanymi pracami. Czy jest jakiś dowód na to, że wykonawca przeprowadził mycie elewacji? Na nadzór inwestorski zostały przekazane spore sumy pieniężne – czy spełnia on swój obowiązek jak należy?

     Kolejne zagadnienie to ocieplanie balkonów. W jaki sposób ocieplenie sufitów balkonów ma wyeliminować mostki ciepła, jeśli nie dociepla się także podłogi. Ciepło w dalszym ciągu będzie miało ujście właśnie przez podłogę. Jest to zupełnie bezcelowe. Chcąc wyeliminować ucieczkę ciepła, konieczne jest ocieplenie każdej płaszczyzny balkonu.

     Jeśli chodzi o sposób składowania materiałów tj. styropianu i klejów, to w wielu przypadkach były one i są niezabezpieczone, wystawione na działanie warunków atmosferycznych. Nie trzeba czytać instrukcji producenta, żeby wiedzieć, że klej czy zaprawa znajdująca się w papierowym opakowaniu pod wpływem deszczu zamoknie i straci swoje właściwości. W wytycznych producenta, jest także mowa o przechowywaniu kleju w temperaturze +5-+25 st. C. Każdy pamięta, jakie temperatury mieliśmy w pierwszym kwartale tego roku.

     Osobny temat to czystość podczas prowadzonych prac i po ich zakończeniu. Mimo silnych wiatrów, jakie miały miejsce w lutym i w marcu, kontenery na odpady były często niezabezpieczone. Przez to odpady wywiewane były na spore odległości. Wystarczyło tylko rozpiąć siatkę na kontenerach, która utrzymałaby lekkie odpady. Dzięki temu zaniedbaniu, mieliśmy na osiedlu drzewa z zaczepionymi zużytymi płachtami folii, czy wędrujące kawałki styropianu, pianki montażowej itp.

     Inna sprawa to rezygnacja z powiększenia powierzchni z luksferów w pomieszczeniach kubłowni, które zakładał projekt. Obecnie są one całkowicie zasłaniane. Dlaczego? Co do projektu – na jakich podstawach został on sporządzony, skoro projektant pisze w nim o tym, że nie prowadził prac odkrywkowych? Zdziwienie naszego czytelnika wywołał fakt, że po jego piśmie do SM Popowice, ze strony internetowej spółdzielni został usunięty projekt na termomodernizację. 

     Na część pytań nasz czytelnik uzyskał odpowiedź, ale na niektóre z nich była ona ogólnikowa lub nie było jej wcale. A przecież intencją tych pytań była troska o finanse Spółdzielni. Wszak każdy członek – zgodnie z §17 statutu – ma „prawo uzyskania od organów Spółdzielni informacji o działalności Spółdzielni i jej wynikach”. Czy rzeczywiście tak jest?

mar