O estetyczny wygląd

O estetyczny wygląd

Mieszkańcom Popowic leży na sercu estetyczny wygląd tego osiedla. Kierują oni do SM Popowice swoje uwagi i sugestie, dotyczące także otoczenia, w którym mieszkają.

     Jedna z mieszkanek zwróciła się do spółdzielni o „… podjęcie działań mających na celu przywrócenie, a następnie utrzymanie estetycznego wyglądu naszego osiedla”. Pierwszą ze spraw jest decyzja spółdzielni o zaprzestaniu od dnia 20 grudnia ub. r. wywożenia odpadów wielkogabarytowych. Ta decyzja zdaniem autorki pisma … „skutkuje tym, że Popowice powoli stają się wysypiskiem śmieci. Pod komorami zsypowymi i na śmietnikach zalegają wystawiane przez mieszkańców stare meble oraz inne odpady… Ta sytuacja związana jest także z bezpieczeństwem pożarowym, bowiem wystarczy jeden niedopałek, aby w takiej sytuacji powstał pożar. Konieczne jest zatem przyjęcie rozwiązania, które pozwoli na przywrócenie i utrzymanie estetycznego wyglądu naszego osiedla, poprzez zorganizowanie efektywnego, systematycznego usuwania także odpadów wielkogabarytowych przez służby zatrudnione do tego przez spółdzielnię”.

     Kolejnym problemem poruszonym w piśmie do SM Popowice jest graffiti: „Niszczą one elewacje naszych budynków i szpecą je. Problem istnieje nie od dziś, a nieusuwanie tych szpecących napisów i rysunków powoduje, że ich twórcy czują się bezkarni i niszczą kolejne bloki na naszym osiedlu”.

     Te dwie sprawy, zdaniem autorki pisma powodują, że „Popowice zamiast stawać się ładniejsze, dzięki prowadzonym pracom ociepleniowym ścian zewnętrznych, są oszpecane przez mieszkańców porzucających gabaryty oraz twórców graffiti„. Stąd też stwierdzenie, któremu trudno odmówić słuszności: „Z uwagi na rozwiązania przyjęte przez organy spółdzielni dot. odpadów wielkogabarytowych oraz zaniechanie usuwania szpecących bloki graffiti, których liczba ciągle rośnie, wielu mieszkańców czuje się pozostawionych przez władze spółdzielni samym sobie z ww. problemami. Podczas gdy organy spółdzielni, powinny przecież działać dla mieszkańców i w ich interesie, aby na osiedlu żyło się dobrze, przyjemnie i bezpiecznie”.

     Takie spojrzenie na osiedle świadczy niewątpliwie o identyfikowaniu się z nim. Im więcej osób właśnie tak będzie patrzeć na swoje otoczenie, tym więcej jest szans na poprawę i estetyki i jakości życia na tym osiedlu.

tom