Sporadyczne zainteresowanie

 

Sporadyczne zainteresowanie

Uporanie się z problemem wolnożyjących kotów, nie odbędzie się bez wspólnej inicjatywy zainteresowanych mieszkańców.

     Część mieszkańców Popowic, deklaruje, że nie akceptuje obecności kotów wolnożyjących w piwnicach budynków spółdzielni i obecności osób dokarmiających. Jednak w sytuacji wyrażenia swojego zdania w ankiecie, nie zabierają głosu. Dowodem na taki brak zainteresowania sytuacją jest ankieta, którą wystosował Zarząd SM Popowice do mieszkańców budynku Popowicka 66 i 68.

     Otóż wydano 66 ankiet, natomiast wróciło tylko 20 wypełnionych. Pierwsze pytanie w ankiecie było następujące: czy akceptują Państwo obecność w piwnicy wolno żyjących kotów? Na to pytanie dziewiętnaście osób odpowiedziało przecząco, a jedna twierdząco. Drugie z pytań brzmiało: czy akceptują Państwo obecność osób trzecich, tj. osób, które nie zamieszkują w klatkach schodowych budynku przy ul.Popowickiej 66 i 68, dokarmiających wolno żyjące koty w piwnicach? Na to pytanie odpowiedź była taka sama: dziewiętnaście osób odpowiedziało przecząco, a jedna twierdząco. Jak łatwo obliczyć w ankiecie wypowiedziało się 30,3 % mieszkańców obu klatek.

     Komisja Samorządowo-Statutowo-Kulturalna Rady Nadzorczej SM Popowice, uznała – i słusznie – że mieszkańcy sporadycznie interesują się sprawą kotów. Po to by spółdzielnia mogła podjąć rozmowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i działania, zmierzające do rozwiązania problemu kotów w piwnicach, konieczna jest większa ilość głosów w tej sprawie. Rada Nadzorcza zgodziła się z tym stanowiskiem Komisji.

     Zatem uporządkowanie tego problemu wciąż spoczywa w rękach mieszkańców i wyrażaniu przez nich – w większym stopniu, niż dotychczas – opinii w tej sprawie.

tom