Bezpieczny port

Bezpieczny port

Mieszkańcy Popowic z uwagą przyglądają się nowej inwestycji mieszkaniowej na tym osiedlu. Wyrażają też swoje obawy związane z powodziami jakie nawiedziły Popowice.

     Na terenie byłego portu Popowice powstaje duże osiedle mieszkaniowe. Wkrótce po rozpoczęciu budowy, dokonano wyburzenia betonowych silosów. Pisaliśmy o tym w tekście „Efektowny koniec silosów”. Przypomnijmy: 18 grudnia na Popowicach runęły prawie czterdziestometrowe, żelbetowe silosy. Stanie w ich miejscu osiedle mieszkaniowe. Ponieważ plany osiedla nie przewidywały funkcjonowania betonowych silosów – pozostałości po przesypowni cementu – dokonano ich wyburzenia. Wyburzono metodą strzałową, bo gwarantowało to szybki efekt.

     Budowa osiedla mieszkaniowego na terenie byłego portu Popowice, budzi zrozumiałe zainteresowanie. Także dlatego, że teren budowy jest w pobliżu Odry i byłego basenu portowego. Mieszkańcy mają żywo w pamięci powódź, która miała miejsce także na Popowicach. O zasięgu powodzi 1997 roku wrocławskie media pisały wiele lat po tym kataklizmie. Tamte chwile przypominała mapka, zamieszczona w Gazecie Wrocławskiej (pierwsza mapka poniżej) w 2016 roku wraz z kalendarium, w którym czytamy m.in. „Ulica Popowicka powoli zamienia się w rzekę, która płynie w kierunku ul. Legnickiej.”
https://gazetawroclawska.pl/powodz-we-wroclawiu-tak-walczylismy-z-wielka-woda-kalendarium-zdjecia

     Uważna analiza map zagrożenia powodziowego, zamieszczona na stronach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, skłania do wniosku, że teren o którym mowa na wstępie – teren byłego portu Popowice – należy do miejsc zagrożonych powodzią (druga mapka poniżej). W jakim stopniu więc możliwe jest zapobieżenie możliwym skutkom mogącej pojawić się wielkiej wody?

     Z tym pytanie zwróciliśmy się do firmy Ventage Development, która realizuje Port Popowice. Oto jej stanowisko w tej sprawie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren Portu Popowice został już wiele lat temu przeznaczony pod zabudową wielorodzinną. Biorąc jednak pod uwagę jego wyjątkową lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, realizację tego projektu konsultujemy z instytucjami miejskimi, powołanymi do zarządzania gospodarką wodną (MPWiK). Naszym wspólnym celem jest zapewnienie na terenie inwestycji optymalnych warunków zabudowy i bezpieczeństwa przyszłych mieszkańców Portu Popowice. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że władze miasta już od kilku lat prowadzą szeroko zakrojone działania, które mają na celu ochronę mieszkańców przed powodzią. Jest to m.in. przebudowa Wrocławskiego Węzła Wodnego i wałów na Kozanowie. Wszystko to ma zabezpieczyć teren przed powtórzeniem wydarzeń z 1997 roku.

     Pozostaje mieć nadzieję, że działania podjęte przez tę firmę skutecznie zabezpieczą nowa inwestycję, przed skutkami ewentualnej powodzi.

tom