Nie wystawiać!

Nie wystawiać!

Mieszkańcy Popowic będą sami wywozić tzw. gabaryty, ustawiane dotąd przy osłonach śmietnikowych, chyba że zaczekają na kontenery Ekosystemu. Dotąd robiła to SM Popowice.

     Pod koniec ubiegłego roku mieszkańcy Popowic zostali poinformowani przez spółdzielnię, że przestaje ona wywozić tzw. gabaryty, czyli meble, lodówki, itp. Również te pozostawiane przy drzwiach do pomieszczeń zsypowych, a także na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych. Należy je wywieźć we własnym zakresie. Zamieszczona została wówczas także informacja o harmonogramie podstawiania przez firmę Ekosystem Sp. z o.o. kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku.

     Także na osłonach śmietnikowych, ukazały się ogłoszenia. Jest w nich mowa o zakazie (pod groźbą kary administracyjnej) wyrzucania i ustawiania obok osłon śmietnikowych mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon odzieży i tekstyliów. Podany jest tam adres PSZOK przy ul Michalczyka 9, do którego można wywieźć tego rodzaju przedmioty.

     Powyższa decyzja, jak ustaliliśmy, spowodowana jest rosnącymi kosztami wywozu gabarytów do PSZOK, zwłaszcza że wystawianie ich stało się istną plagą. Wystawianie niejednokrotnie wielu elementów umeblowania było na porządku dziennym. Mieszkańcy nie są jednak zupełnie pozostawieni sami sobie. Firma Ekosystem będzie podstawiać kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku, co 2 miesiące. Poniżej zamieszczamy harmonogram wraz z lokalizacją ich ustawienia.

     Miejmy nadzieję, że dzięki temu z czasem znikną „wystawki” pod osłonami śmietnikowymi i przestaną szpecić otoczenie.

tom