Po co ten plan?

Po co ten plan?

Uwagi do sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na Popowicach, zgłosili mieszkańcy tego osiedla, skupieni w inicjatywie Moje Popo i Popowice Online.

     Warto w tym miejscu przypomnieć, co to jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Otóż teren każdego osiedla jest podzielony na wiele mniejszych, różnej wielkości działek. Każda z nich ma swoje przeznaczenie np. pod budynki mieszkalne, parkingi, lokale usługowe, tereny zielone itp. W zasadzie każda taka działka musi być ujęta w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Określa on, co na takim terenie może powstać. Zgłaszając swoje uwagi, w pewnym sensie zabezpieczamy go przed zmianą jego aktualnego stanu w przyszłości, zwłaszcza gdy miałaby to być zmiana nie aprobowana przez mieszkańców. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określają uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 13 października 2018 r. Przy sporządzaniu planu, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje wnioski. W odniesieniu do Popowic można było składać je do 19 listopada br.

     Wspomniani już mieszkańcy poddali analizie największe i najbardziej atrakcyjne działki. Zgłosili swoje wnioski, aby zabezpieczyć tereny przed nową zabudową wielorodzinna lub usługową (np. w odniesieniu do obecnych terenów zielonych). Chodziło o to, by działki przy blokach oraz duże place zabaw, zabezpieczyć właśnie jako tereny zielone, rekreacyjne. Między innymi teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 a blokiem ul. Popowicka 8-16 oraz 18-22. Słyszało się bowiem o możliwości zabudowy tego terenu. Tereny SP nr 3 oraz SP nr 5 mają mieć status terenów usług oświaty, kultury oraz rekreacji. Aktualne tereny z zabudową usługową, pozostają bez zmian.

     Dość szczegółowo rozpisany został wniosek dla terenu „górki z oponami”. Jest to teren bardzo atrakcyjny dla deweloperów. Dla mieszkańców osiedla natomiast, jest to bardzo ważne centrum rekreacji, sportu a także kultury. Toteż należało otoczyć szczególnią opieką zachowanie tego obszaru w jego dotychczasowej formie. Wnioski były napisane tak, aby wewnątrz osiedla mało się zmieniło, by zachowano dotychczasowy układ zieleni oraz przestrzeni pomiędzy budynkami. We wnioskach nie ma założeń co do nowych parkingów, które i tak są zapełniane przez coraz większą ilość aut na osiedlu.

     Mieszkańcy z inicjatywy Moje Popo i Popowice Online przygotowali wnioski tak, aby można było je wydrukować, wypełnić swoimi danymi osobowymi, podpisać i zanieść lub wysłać do Biuro Rozwoju Wrocławia w Urzędzie Miejskim. Tak też się stało. Przy opracowaniu tego tematu wspólnie brało udział Mojego Popo, Popowice Online, nasz portal – popowicewroclaw.pl, radny osiedlowy Tomasz Kapłon, Leszek Nowakowski z RZN nr 2 – lider projektu #119 WBO 2018 oraz mieszkańcy osiedla. Zdaniem samych inicjatorów w tych wnioskach nie ma cudownego lekarstwa na rozwijające się miasto, a jedynie próba ochrony tego, co już mamy tj. duże przestrzenie między blokami, tereny zielone, rekreacyjne itp.

     Na koniec warto zadać pytanie, dlaczego tylko ta grupa mieszkańców przygotowała wnioski do MPZP. Dlaczego nie przeprowadzono wśród członków SM Popowice, szerszej konsultacji, czy spotkania w tej kwestii? Jest to przecież wspólna sprawa wszystkich Popowiczan.

mar