Owocny rok

 

Owocny rok

Minął rok działalności nieformalnej grupy Moje Popo. Podsumowała ona swoje dokonania, jak również nakreśliła plany, na najbliższą przyszłość.

     W podejmowanych działaniach przyjęła ona zasadę: To co robiliśmy, robimy lub będziemy robić w przyszłości jest darmowe przy pomocy pozyskiwanych lokalnych sponsorów, ludzi dobrej woli. Czysto, oddolnie i przejrzyście. Działamy gdyż uznajemy, że trzeba i warto to robić. Motto grupy to łączyć, a nie dzielić.

 

     Oto przegląd dokonań Mojego Popo. We wrześniu ub. roku zorganizowany był Popkurzacz czyli sprzątanie popowickiej części Parku Zachodniego. Wzięło w nim udział 34 osoby. Także we wrześniu promowano wszystkie popowickie projekty WBO 2017, ale żaden projekt nie wygrał ze względu na małą ilość głosów.

     W październiku 2017 złożone zostały dokumenty, dotyczące Dolnośląskich Mikro Grantów oraz pozyskanie finansowania na kurs pierwszej pomocy dla dzieci. Niestety, bez skutku. Również w październiku zgłoszono zgłoszono jedną osobę do akcji „Szlachetna paczka”. W listopadzie 2017 miało miejsce spotkanie z JPMW Radą Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Także w listopadzie Moje Popo zajmowało się nasadzeniami kompensacyjnymi wzdłuż planowanej trasy tramwaju, prowadząc rozmowy z przedstawicielami grupy Serce Szczepina. Starania o zainstalowanie czujnika smogu, nie przyniosły rezultatu. Natomiast w grudniu na teatrzyku kamishibai i warsztatach ozdób choinkowych w Filii nr 10 MBP, była pełna sala dzieci. Również w grudniu, Moje Popo podejmowała starania o zablokowanie niszczenia zieleni oraz likwidację nielegalnego parkowania wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Dzięki temu postawiono słupki, zabezpieczające wjazd w alejki parkowe.

     W tym roku od stycznia zaczęły się pierwsze prace nad projektem „Zielone Płuca Popowic”(projekt nr. 136), w ramach WBO 2018. Po pozytywnej weryfikacji, projekt został poddany pod głosowanie. W styczniu po tragicznym pożarze w akcji „Pomagam Bobrzej 40”, Moje Popo koordynowało pomoc poszkodowanym mieszkańcom z bramy 40 przy ulicy Bobrzej. Wspólnie zebrana kwota wyniosła 11 500 zł. W lutym, zorganizowane zostały warsztaty w Filii nr 10 MBP. Było to czytanie książeczki „Gdzie jest moja czapeczka?” i prace manualne. I znów na tych warsztatach był komplet dzieci.

     Nie tylko same sukcesy Moje Popo ma na swym koncie. W lutym nie wypaliła sprawa stojaków na rowery. Z powodzeniem zorganizowano spotkania miłośników gier planszowych Popoplanszówki, w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa. Obie części – pierwsza w lutym, druga w marcu – miały niezłą frelwencję. Jedynie w trzeciej edycji Popoplanszówek przeszkodziła upalna pogoda. Frekwencyjnym sukcesem okazała się Popopomoc – pierwsza edycja w marcu i druga w kwietniu. Było to przybliżanie dzieciom zasad udzielania pierwszej pomocy. Z powodzeniem prowadzili te zajęcia harcerze ze Szczepu ZHP Czarna 13. Częściowym sukcesem była odpowiedź Zarządu Zieleni Miejskiej w marcu na monit o dostawienie ławek, koszy na śmieci w popowickiej części Parku Zachodniego. Odpowiedź nadeszła pozytywna, ale na przeszkodzie stanął brak finansowania.

     Wiosną w kwietniu br. odbyła się kolejna edycja Popkurzacza. Polegała ona na sprzątaniu Parku Popowice wraz z terenami przyległymi, pracą nad projektem do WBO oraz wcieleniem go w życie. Udział wzięło 48 osób przy udanym grillowym cateringu. W czerwcu na Festynie Rodzinnym u Oblatów, Moje Popo było patronem medialnym oraz prowadziło stoisko o popowickich projektach do WBO 2018 wraz z Leszkiem Nowakowskim, autorem jednego z projektów. W sierpniu zgłoszone zostało do ZDiUM zapotrzebowanie na zabezpieczenie ciągu pieszego na skrzyżowaniu ulic Popowickiej/Wejherowskiej. Działanie zakończyło się sukcesem, bo ustawiono słupki zabezpieczające teren.

     Wrzesień br. to zorganizowany we wrześniu Popozieleniec, w trakcie którego sadzono drzewka, ale też zbierano głosy na oba popowickie projekty do WBO. Również we wrześniu miała miejsce jesienna edycja PopKurzacza (na zdjęciu poniżej), w trakcie której sprzątane były nadodrzańskie tereny koło Mostu Milenijnego. Ukoronowaniem działań Mojego Popo było głosowanie do WBO 2018. Projekt nr 136 –„Zielone płuca Popowic” został skierowany do realizacji. Z ostatnich działań, warto wymienić przygotowanie i składanie wniosków do Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dotyczącego Popowic.

     Przedstawiona powyżej ponad roczna działalność Mojego Popo daje podstawę do stwierdzenia, że inicjatywa ta jest potrzebna mieszkańcom. Daje im bowiem przekonanie, że trzeba i warto wspólnie działać.

tom