Mikołaj przychodzi dwa razy

Mikołaj przychodzi dwa razy

Zabawy mikołajowe w SM Popowice, zorganizowane przez organy samorządowe spółdzielni, najbardziej ucieszyły ich uczestników, czyli dzieci.

     Założeniem organizatorów było takie zorganizowanie zabaw, aby nie było różnic w paczkach, wystroju sali czy słodyczach i napojach, przeznaczonych na stoły podczas zabaw. Informacje o przygotowaniu obu imprez uzyskaliśmy w rozmowie z Karolem Stryczkiem, przewodniczącym Rady Zespołu Nieruchomości nr 1. Przewodniczył on zespołowi, który zajmował się organizacją obu zabaw. Jego zdaniem samorządowcy z Polany i Parku, wykonali kawał porządnej roboty.

     8 grudnia miała miejsce zabawa dla dzieci wraz z rodzicami, zamieszkujących teren Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 – Park. W imieniu Zarządu SM Popowice powitał dzieci m.in. z-ca prezesa ds. tech. Bogdan Słowik, przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Zakosztowicz oraz przewodniczący zespołu przygotowującego zabawy – Karol Stryczek. Dzieci zabawiała z powodzeniem Janina Pasternak, „w cywilu” wiceprzewodnicząca RZN nr 2. Wspierała ją przy tym Alina Malecha, sekretarz RZN nr 2. Przy muzyce, którą opiekowała się Ewelina Dobrzyniecka, dzieci bawiły się i wyczekiwały wizyty Mikołaja. Ten wreszcie nadszedł i każde z dzieci otrzymało pokaźne dwie paczki.

     Równie dobrze bawiły się dzieci z Polany. Ich zabawa zaczęła się o godzinie 13.00. Po oficjalnym powitaniu przez przedstawicieli spółdzielni i organów samorządowych, tutaj również królowała Janina Pasternak. Muzyką zajmowała się także Ewelina Dobrzyniecka. Finałem zabawy także było wręczenie dzieciom upragnionych paczek.

     W organizacji zabaw dobrze współpracowali samorządowcy z Rady Nadzorczej i obu Rad Zespołów Nieruchomości. Potwierdzają ten fakt zgodne opinie z obu stron. Wnieśli sporo pracy w przygotowanie paczek, wystrój sali, ale – jak twierdzili – ten trud się opłacił. Dzieci miały wielka frajdę. Takiego Mikołaja będą długo pamiętały!

tom