Dialog z mieszkańcami dot. unijnego projektu

Dialog z mieszkańcami dot. unijnego projektu

Przedstawiciele organu samorządowego SM Popowice spotkali się z liderami unijnego projektu.

     Członkowie Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park, spotkali się z osobami prowadzącymi projekt o którym pisaliśmy w tekście „Żywe laboratorium„, a byli to: prof. Aldona Wiktorska-Święcka z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marian Ferenc i Jerzy Lech z Fundacji Aktywny Senior. Przedstawili oni założenia oraz części składowe tego projektu. Odpowiedzieli na pytanie, dlaczego właśnie Popowice zostaną do niego włączone. Otóż są one dużym skupiskiem ludzkim, w pobliżu są duże sklepy (Magnolia), nowe inwestycje, dużo samochodów. Prof. Aldona Wiktorska-Święcka omówiła projekt od strony teoretycznej, ale też jego praktyczny wymiar: Robimy coś, czego w Polsce nie ma. Natomiast Marian Ferenc wskazał na pożytki płynące z projektu, tj. włączenie mieszkańców do dyskusji o kształcie życia na osiedlu: Chcemy dialogu z każdym mieszkańcem

     Przede wszystkim czynnik ludzki decydował o utworzeniu tzw. laboratorium testującego. Na Popowicach zostały już zrobione pewne przygotowania – Fundacja Aktywny Senior w ciągu minionych 8 lat przeszkoliła w zakresie nowych technik komputerowych, działań prozdrowotnych (dieta, ruch, itp.) ponad 250 seniorów.

     W trakcie spotkania członkowie Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park uzyskali więcej informacji – tych praktycznych – o projekcie, który naukowcy z Uniwersytetu przygotowują, a wykonywany jest przez Fundację Aktywny Senior. Zadawali też pytania, dzieląc się swoimi opiniami, m.in. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu wziął także udział Karol Stryczek, przewodniczący Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Polana – drugiego organu samorządowego w SM Popowice.

     Społeczność Popowic ma możliwość wzięcia udziału w unijnym projekcie, który poprawi jakość życia mieszkańców, a także relacje międzysąsiedzkie.

tom