Wśród zieleni

Wśród zieleni

Zieleń na terenie Popowic wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Uzależnione one są jednak od decyzji administracyjnych.

O sprawie zieleni na terenie SM Popowice pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Zielono mi…”. Przypomnijmy: porządkowanie zieleni jest konieczne, ale możliwe do wykonania etapami. Wykonawcą musi być firma ze stosownymi uprawnieniami.  W tekście była mowa  o skierowaniu zapytań do takich firm, fachowo pielęgnujących zieleń, a następnie wyłonieniu – w trybie przetargowym – takiego podmiotu.

     Niedawne zawirowania pogodowe i powstanie tzw. wiatrołomów, spowodowało konieczność ich usunięcia. Jednak zanim się tego dokona, trzeba zaczekać na decyzję Wydziału Ochrony Środowiska UM Wrocławia. Tak było w przypadku drzewa, które runęło tuz w pobliżu chodnika na wysokości ul. Białowieskiej 24-26. Podstawą decyzji urzędu musi być wizja lokalna i stwierdzenie okoliczności powalenia drzewa. Do tego czasu nie można było naprawiać chodnika, uszkodzonego przez drzewo.

     Jak wynika z wyjaśnień udzielonych nam przez z-cę prezesa SM Popowice ds. technicznych Bogdana Słowika, zarządzanie zielenią związane jest także z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych. Nie oznacza to, rzecz jasna, że spółdzielnia ma całkowicie związane ręce. Cięcia porządkujące, pielęgnacyjne są przeprowadzane, ale do całościowego zarządzania zielenią, konieczna jest ekspertyza, czyli opinia fachowców o stanie zieleni, Wówczas będzie można przystąpić do jej porządkowania.

tom