Akademia dla każdego

Akademia dla każdego

Mieszkańcy Wrocławia mają możliwość poszerzania swoich kompetencji muzycznych w ramach Otwartej Akademii Muzycznej. Funkcjonuje ona w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

     Adresowana jest ona do każdego, kto chce uzyskać nową, bądź pogłębić posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne, związane z muzyką. W ramach OAM proponowane są różne kursy. Słuchacz, który postanowi skorzystać z jej oferty edukacyjnej, ma możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości słuchacza.

     Otwarta Akademia Muzyczna (OAM) kontynuuje swoją działalność kursem, który zatytułowany został „Podstawy Wiedzy Muzycznej”. Jest on skierowany do tych, którzy pragną poszerzyć ogólne wiadomości o muzyce. Każdy słuchacz tego kursu powinien mieć ukończony osiemnasty rok życia, wykazywać predyspozycje do kształcenia muzycznego, potwierdzone uzyskaniem pozytywnego wyniku przesłuchania kwalifikacyjnego. Powinien również wnieść stosowne opłaty. W przypadku obcokrajowców wymagane jest posługiwanie się językiem polskim w stopniu co najmniej dobrym.

     Zajęcia kursu „Podstawy Wiedzy Muzycznej IV” odbywać się będą w formule sesyjnej. Sesje organizowane będą w piątki. W ramach tego kursu odbędzie się 10 spotkań. Program kursu będzie obejmował następujące tematy: Nauka o muzyce z elementami kształcenia słuchu, Literatura muzyczna, Chór, Muzyka łagodzi obyczaje. Fakty i mity, Język włoski w muzyce, Muzyka w sztukach pięknych. Planowane terminy spotkań to: 10 listopada 2017, 15 grudnia 2017, 12 stycznia 2018, 9 lutego 2018, 2 marca 2018, 3 marca 2018, 13 kwietnia 2018, 27 kwietnia 2018, 11 maja 2018 i 25 maja 2018.

     Uczestnicy kursu „Podstawy Wiedzy Muzycznej IV” będą mieli możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach artystycznych i naukowych, organizowanych przez uczelnię, m. in. w koncertach, spektaklach, sesjach, sympozjach i seminariach naukowych, otwartych wykładach. Bliższe szczegóły znaleźć można na na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu www.amuz.wroc.pl 
Dzięki temu, swoistemu spotkaniu z muzyką, możliwe jest zweryfikowanie swoich umiejętności muzycznych, a nawet poszerzenie ich. A muzyka, jak wiadomo łagodzi obyczaje…

tom