Szczególne oczekiwania

Szczególne oczekiwania

Na tegoroczne Walne Zgromadzenie SM Popowice złożony został wniosek o odwołanie jednego z członków Rady Nadzorczej tej spółdzielni.

W uzasadnieniu wniosku znalazły się zarzuty o brak kompetencji i wykształcenia, a także kierowanie się względami finansowymi. Zdaniem wnioskodawczyni, z którą rozmawialiśmy, osoby kandydujące do Rady Nadzorczej, a szerzej do organów samorządowych spółdzielni, powinny być nieskazitelne. Powinny być uczciwe, rzetelne i kierować się w swoim działaniu dobrem członków. Przytaczała ona przykład sprawy usytuowania skrzynek pocztowych na klatce schodowej, która – jej zdaniem – była załatwiona opieszale przez Radę Nadzorczą.

     Osoby, które podpisały się pod wspomnianym wnioskiem, w większości nie przyszły na Walne. Wnioskodawczyni została niejako sama ze swoim wnioskiem. Z drugiej strony jednak trudno pominąć fakt, że członkowie spółdzielni dokonali wyboru członka Rady Nadzorczej w 2016 roku (wówczas głosowało 36 osób), a obecnie na Walnym głosowano przeciw wnioskowi o odwołanie tej osoby (46 głosujących).

     Czy wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej nie był przedwczesny? Pytanie takie jest zasadne, bowiem roczna działalność członka Rady Nadzorczej może być zbyt krótkim okresem, aby ocena mogła być obiektywna. Ponadto ocena ta musi być oparta na faktach możliwych do zweryfikowania, 
a nie na przekonaniach czy przeświadczeniach.

     Poruszony tu problem oczekiwań członków, wobec wybranych przez nich samorządowców, jest niezwykle istotny dla jakości działania tych organów. Członkowie, których pytaliśmy, określają to jednoznacznie: „Ci, których wybieramy mają nas godnie reprezentować. Przede wszystkim działać dla nas, a nie załatwiać swoje interesy”. Istotne jest ich zdaniem, posługiwanie się w ocenie rzeczywistymi argumentami a nie pomówieniami czy plotkami. Jak taka sytuacja się kończy? Pisaliśmy o tym na naszym portalu w czerwcu 2016 roku w tekście „O jakość przyszłych zgromadzeń”.

     Oczekiwania jakie mają członkowie spółdzielni, wobec członków organów samorządowych, możliwe będą do zweryfikowania. Stanie się tak dzięki projektowi zmiany statutu, złożonemu na tegoroczne Walne Zgromadzenie i przyjętemu przez nie. Pisaliśmy o nim na portalu w tekście „Wybierać rozsądnie”. Projekt ów dotyczy sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości, a zwłaszcza większej wiedzy o kandydatach. Dzięki jego realizacji, członkowie będą mogli podjąć bardziej świadomie swoją decyzję o wyborze.

mar