Narodziny pomysłu

Narodziny pomysłu

Na Popowicach, gdzie wypada geometryczny środek Wrocławia, ustawiona została figurka krasnala. O tym wydarzeniu pisaliśmy już na naszym portalu, ostatnio w tekście „Zostawić trwały ślad”. Inicjatorką ustawienia krasnala w tym właśnie miejscu była Joanna Musiał – mieszkanka Popowic.

Kiedy i skąd się wziął pomysł ustawienia krasnala w tym właśnie miejscu?

Pomysł ten narodził się na jednym z zebrań Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 w SM Popowice. Jeden z członków tej Rady – Leszek Nowakowski, przedstawił nam artykuł z Gazety Wrocławskiej, informujący o tym, że na terenie Popowic znajduje się środek geometryczny Wrocławia. Chcieliśmy w jakiś sposób upamiętnić w związku z tym to miejsce. Padały różne propozycje, miedzy innymi też mój pomysł, związany z postacią krasnala. Został on zaakceptowany jednogłośnie.

Skąd połączenie tych dwóch elementów: krasnal i środek Wrocławia?

Krasnale od lat królują w różnych zakątkach Wrocławia. Stąd wzięła się moja pierwsza myśl, aby na tak ważne miejsce dla Wrocławia, a przede wszystkim dla naszego Osiedla, wprowadzić właśnie postać wrocławskiego krasnala. To, jak wygląda w tej chwili miejsce jego ustawienia, jest efektem pracy zespołowej naszej ówczesnej Rady.

Jak otoczenie zareagowało na tę propozycję?

Pomysł ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Znalazłam firmę, która podjęła się wykonania projektu i później gotowej figurki. Natomiast dzięki wsparciu Zarządu SM Popowice, udało się zrealizować to przedsięwzięcie.

W miejscu gdzie stoi krasnal znajduje się geometryczny środek Wrocławia. Czy myślała Pani o innym wyróżnieniu tego miejsca obeliskiem czy płytą?

W zasadzie to nie. Płyt czy obelisków w Polsce i we Wrocławiu jest bardzo dużo, a krasnale to tradycja tylko naszego miasta.

Czy Pani zdaniem na Popowicach są miejsca warte uwiecznienia, zaznaczenia?

W chwili obecnej trudno mi powiedzieć, ale w przyszłości na pewno warto o takich miejscach pomyśleć.

Rozmawiał: tom