Plany inicjatywy mieszkańców

Plany inicjatywy mieszkańców

Inicjatywa mieszkańców w SM Popowice, pod nazwą „Lepsza Wejherowska” kontynuuje swoją działalność. 
Inicjatywa ta ma na celu polepszenie estetyki osiedla, ale też poprawę więzi międzysąsiedzkich. Pisaliśmy o niej w tekście „Lepsza Wejherowska”.

     Sięgnijmy do jej materiałów: Tam, gdzie to będzie możliwe, chcielibyśmy zacieśniać więzi sąsiedzkie, zwiększyć ilość zieleni wokół nas oraz działać prospołecznie w sposób oddolny i nieprzymuszony. Czas powakacyjny pokaże, co z tych planów nam wyjdzie. Bardzo cieszymy się natomiast już teraz z tego, że aż tyle osób chętnych jest do międzysąsiedzkiego dialogu i rozmów na tematy dotykające nas wszystkich w sposób bezpośredni. 

     Jakie są wymierne efekty działania „Lepszej Wejherowskiej”? Przede wszystkim zaistniała ona na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Po spotkaniu z Zarządem SM Popowice, które odbyło się w przyjaznej atmosferze, zapadły konkretne ustalenia: remont pasa parkingu przy Wejherowskiej 31-41, przeznaczenie środków z budżetu na zaplanowanie ruchu. Inicjatywa będzie dążyć, aby to zaplanowanie dotyczyło całej Wejherowskiej – od Rysiej do zajezdni. Inicjatywa nie rości sobie pretensji do wyłączności, toteż sprawy stojaków na rowery nie przypisuje wyłącznie swoim działaniom, ale przede wszystkim  Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park w SM Popowice. Bowiem ta Rada od dawna zajmuje się sprawą stojaków w swojej statutowej działalności.

     Wśród planowanych działań jest m.in. wprowadzenie parkowania na skos, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wjazdem wyłącznie od Wejherowskiej ku Rysiej, zamknięcie fragmentu ulicy wewnętrznej za blokami o numerach 3-9, 11-15 wyłącznie dla lokatorów posesji (szlabany). W planach jest także zamknięcie fragmentu ulicy wewnętrznej za blokami o numerach 3-9, 11-15 oraz prostopadłej do niej (między placami zabaw) ulicy, prowadzącej ku Kościołowi a także doprowadzenie do wymiany i zwiększenia ilości progów zwalniających. Zapewnieni to bezpieczną prędkość na osiedlu a tym samym poprawi bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po nim.

     Inicjatywa ma także w planach stworzenie strefy ruchu na Wejherowskiej – od Legnickiej do Popowickiej, jak również zwrócenie uwagi Straży Miejskiej i policji, na odcinek parku koło Orbity. W tym bowiem miejscu – zwłaszcza podczas imprez – samochody parkują gdzie popadnie. Inicjatywa myśli też o uporządkowaniu terenów spółdzielni – nasadzeniu drzew. Pomysł akcji nosi nazwę Popkurzacz do której będą mogli włączyć się i dorośli i dzieci. Pikniki Grand Popo to również jeden z pomysłów inicjatywy.

     Okres wakacyjny nieco zwolnił tempo tych działań, ale widać, że „Lepsza Wejherowska” ofensywnie rusza do zmian. My będziemy o tych działaniach informować na naszym portalu.

tom