Bądźmy gospodarzami

Bądźmy gospodarzami

W zasobach SM Popowice prowadzone są prace remontowe. Mieszkańcy też mogą zgłaszać spółdzielni swoje uwagi i sugestie.

     Prace te mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo, tak jak przykładowo ma to miejsce w przypadku wymiany drzwi do piwnic. Nowe drzwi, posiadające odpowiednie atesty, mają zabezpieczać na wypadek pożaru. Zdemontowane zostały stare drzwi drewniane, a następnie osadzone zostały nowe, bardziej funkcjonalne drzwi przeciwpożarowe.

     Prowadzone są także wymiany obudowy szachtów energetycznych, mieszczących liczniki energii elektrycznej i przewody telewizji kablowej. Zastąpią je nowe, estetyczne szafki, zamykane, ale z okienkami, pozwalającymi odczytać stan licznika.

     Nasi czytelnicy zgłosili nam brak porządku po wykonaniu prac przy szachtach w jednym z budynków spółdzielni. Dokumentując załączyli także zdjęcie (poniżej). Otóż gruz, opadający z szachtu do piwnicy przy demontażu starych szafek, nie został usunięty. Zdaniem naszych rozmówców po wykonanej pracy należy pozostawić porządek.

     Przypominamy: tego typu informacje należy kierować także do spółdzielni. Wówczas Dział Administracyjno-Techniczny, mający kontakt z wykonawcami, przekaże im Państwa uwagi. Warto być współgospodarzem w swoim miejscu zamieszkania. Nie oznacza to bynajmniej zastępowania administracji spółdzielni.

tom