Warto pójść na Walne…

Warto pójść na Walne…

Niebawem odbędą się obrady Walnego Zgromadzenia członków SM Popowice w 2017 roku.

     Poszczególne części zaplanowano następująco: część I obraduje 9 czerwca o 17.00, część II – 10 czerwca o 10.00. Obrady III części 12 czerwca o 17.00 , a części IV – 13 czerwca o 17.00. Przypominamy, jakie ulice należą do każdej z części Walnego Zgromadzenia w SM Popowice:

Część 1 
ul.Popowicka (96-102),(104-132),(136-142),(144-150,152-158)
ul.Bobrza (2-26), (28-44)
ul.Wejherowska (55-59),(61-65),(67-71,73-77)

Część 2 
ul.Popowicka (70-76),(78-84),
ul.Popowicka 86-92 i Białowieska 72-74,
ul. Białowieska (4-10,12-16),(18-22,24-30),(32-42),(44-54),(68-70,76-82)
ul.Wejherowska (3-9, 19-29),(11-17, 31-41),

Część 3 
ul. Białowieska (5-11),(13-23)
ul. Jelenia (4-26)
ul. Niedźwiedzia (6-12),(14-24),(21-21b,23-27,29-33),(30-36,38-44),(35-39,41-45),(47-51,53-61)
ul. Żubrza (1-5),(7-11),(13-17)

Część 4 
ul. Białowieska (29-35,37-43)
ul. Jelenia (28-56)
ul.Popowicka (10-16,18-24),(30-58),(49-61),(62-68)

     Członkowie spółdzielni otrzymali do swoich skrzynek pocztowych projekt porządku, według którego będzie obradować Walne Zgromadzenie. Dlaczego warto pójść na Walne? Bo tylko wtedy członkowie mają możliwość oceny organów spółdzielni – Zarządu, Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości. Mogą zadawać pytania członkom tych organów. Jednak w tym celu trzeba osobiście pójść na Walne.
                                                         …czyli docieplać  czy nie docieplać?

     Tegoroczne Walne ma w porządku obrad kwestię dociepleń ścian podłużnych. Konieczna jest decyzja Walnego w tej sprawie. Oto, co powiedzieli nam członkowie, z którymi rozmawialiśmy o dociepleniach: „Chcemy mieszkać w odnowionych, docieplonych budynkach a nie w slumsach Już teraz Jelenia wygląda właśnie tak”.

     Zdaniem mieszkańców termomodernizacja, która rozpoczęła się od ocieplenia ścian szczytowych, zbyt długo  się ciągnie. Brak decyzji w kwestii dociepleń ścian podłużnych może skutkować tym, że niedocieplone do końca mieszkania będą miały gorszą charakterystykę energetyczną, a co za tym idzie, mniejszą wartość. Widać to po dużych dopłatach za ogrzewanie. Możliwość pozyskania bezzwrotnych środków unijnych, jak i nisko oprocentowanej pożyczki na docieplenia, stwarza szansę na realizację dociepleń do końca.

     Mieszkańcy twierdzą, że są jednak osoby, które bojkotują rozwiązanie kwestii dociepleń. Nasi rozmówcy obawiają się, że może dojść do sytuacji, w której nigdy nie będzie możliwe zrealizowanie tych dociepleń. Ponadto rozmawiając z mieszkańcami innych – ocieplonych już – osiedli, zorientowali się, że mieszkania tam są ciepłe i spadły też  koszty ogrzewania.

     Zatem trzeba samemu na Walnym dowiedzieć się wszystkiego na ten temat, a nie ulegać demagogicznym wywodom „specjalistów” od dociepleń. Lepiej zrobić to osobiście i mieć informacje z pierwszej ręki.

tom