Kto tam chodzi?

Kto tam chodzi?

Po ponad rocznej działalności klubu osiedlowego w SM Popowice, Rada Nadzorcza tej spółdzielni przyjrzała się frekwencji.

     Temat poruszaliśmy już w grudniu 2016 roku. Przypomnijmy: w tekście „Aktualne pytania o klub” zadaliśmy w imieniu naszych czytelników pytania dotyczące działalności klubu. Także o frekwencję, bowiem nasi czytelnicy sygnalizowali, że do Klubu uczęszczają osoby spoza Popowic. Pisaliśmy też, że Rada Nadzorcza SM Popowice ma zamiar przyjrzeć się wydatkom na klub i frekwencji w nim. Tak też się stało.

     Zwróciliśmy się do Rady Nadzorczej o udostępnienie danych statystycznych, dotyczących frekwencji. Otrzymaliśmy je. Jak przedstawia się ta frekwencja? Otóż w okresie od 21 września do 7 grudnia 2016 roku, do klubu uczęszczały 33 osoby, będące członkami spółdzielni. Następne 4 osoby to rodzina członków spółdzielni. Kolejne 8 osób, nie było członkami spółdzielni. W stosunku do 36 osób, brak danych o członkostwie, lub czy są one właścicielem lokalu. Nie figurują w systemie Dom 5, czyli zintegrowanym systemie informatycznym, używanym przez spółdzielnię. Zatem 37 osób uczęszczających do Klubu to członkowie spółdzielni lub ich rodziny, natomiast 44 osoby odwiedzające klub nie są członkami SM Popowice.

     „Dlaczego my mamy finansować działalność, której inni przychodzący do klubu nie finansują?” – pytali nasi rozmówcy. Ich zdaniem zmiany wymaga formuła funkcjonowania klubu tak, by osoby nie będące członkami również ponosiły koszty. Wówczas pozostali członkowie będą mieli przekonanie, że nie dofinansowują osób spoza spółdzielni.

tom