Najpiękniejszy balkon i ogródek

Najpiękniejszy balkon i ogródek

Trwa konkurs na najpiękniejsze balkony oraz podbalkonowe i podokienne ogródki w SM Popowice.

     Zgodnie z regulaminem konkursu, udział w nim może brać każdy z mieszkańców SMLW ”Popowice”, który zgłosi doń swój balkon. Należy uczynić to w terminie do 31 maja 2017 roku. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefoniczne lub e-mailem. Należy kierować je do Działu Organizacji i Samorządu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28, tel. 350 66 30 lub 355 6373 wew. 14, Adres e-mail: mwilinska@smpopowice.pl.

     Konkurs trwa do września br. W tym czasie zostaną dokonane dwa przeglądy konkursowe zgłoszonych balkonów oraz podbalkonowych i podokiennych ogródków, udokumentowane fotograficznie. Materiał fotograficzny będzie podstawą oceny końcowej. Kryteria, jakie będą zastosowane przy ocenie balkonów oraz podbalkonowych i podokiennych ogródków to – dobór roślin, kompozycja i ogólne wrażenie estetyczne. Dodajmy, że konkurs podzielony jest na 4 kategorie: duże balkony, małe balkony, loggie, podbalkonowe i podokienne ogródki. Oceny dokona komisja złożona z przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana i Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu tego roku.

     Konkurs ten zmobilizuje zapewne mieszkańców do zadbania o estetyczny wygląd balkonów a także podbalkonowych i podokiennych ogródków. Zyska na tym estetyka całych Popowic.

tom