Drugie życie przepompowni

Drugie życie przepompowni

Jeden z budynków w SM Popowice, mieszczący dawną przepompownię wody, będzie przynosił pożytki z wynajmu.

     Pomieszczenie przy ulicy Białowieskiej, o powierzchni ok.100 m², nie było wykorzystane od czasu podłączenia budynków spółdzielni do sieci do MPWiK. Dlatego też Zarząd SM Popowice przeznaczył je na działalność, która ma przynosić przychody spółdzielni. W drodze przetargu wydzierżawiono je firmie, która dokona adaptacji i przystosuje obiekt do użytkowania np. na cele handlowe. W warunkach przetargu znalazło się zastrzeżenie, aby nie była to działalność uciążliwa.

     Tym samym dzierżawca ponosi koszty adaptacji i szuka ewentualnego najemcy, bo taką formułę przyjęto w tym przypadku. Mieszkańcy z którymi rozmawialiśmy, zastanawiają się czy będzie to jedna z sieci mini-marketów czy usługi.

     Na razie trwają prace adaptacyjne. Niebawem okaże się, jaka działalność zostanie zorganizowana w tym miejscu. Przepompownia zyska tym samym drugie życie, bo budynek jej będzie wykorzystany z pożytkiem dla mieszkańców. Być może dzięki temu osiedle wzbogaci się o jeszcze jeden obiekt handlowy, a mieszkańcy pobliskich budynków będą mieli blisko i będą mogli kupić potrzebne artykuły.

tom