Uzasadnione obawy

Uzasadnione obawy

Mieszkańcy Popowic zaniepokojeni są projektem zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w prawie spółdzielczym.

     Z tą sprawą zwrócili się do nas czytelnicy naszego portalu. Udostępnili nam materiały dotyczące tego projektu. Otóż jedna z tych zmian, zakłada obligatoryjne utworzenie wspólnoty mieszkaniowej na nieruchomościach, gdzie ponad 20% lokali ma odrębną własność.

     Celem proponowanej zmiany – jak stwierdza się w projekcie – jest zrównanie praw członków spółdzielni mieszkaniowych z prawami użytkowników lokali w innych zasobach takich, jak zasoby komunalne, zakładowe, wybudowane przez deweloperów oraz inne zasoby prywatne. Chodzi o to, by we wszystkich tych zasobach wspólnota mieszkaniowa powstawała z mocy prawa, w momencie ustanowienia odrębnej własności na
pierwszym lokalu. Jednak – zdaniem naszych rozmówców – nie pozostawia się prawa wyboru samym zainteresowanym. Ponadto projekt mówi o możliwości tworzenia nowego organu w postaci „grupy społecznej” o bliżej nieokreślonych kompetencjach i zakresie działania. Uważają oni, że takie zmiany mogą doprowadzić do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.

     Nasi rozmówcy podkreślali także, iż w projekcie ustawy mowa jest tylko o zaletach takiego rozwiązania, nie ma ani słowa o jego wadach. Zatem przedstawienie projektu jest jednostronne. Nie wspomina się, że po przejściu w formę wspólnoty, nie ma już powrotu do formy spółdzielczej. Ich zdaniem spółdzielnia nawet jeżeli posiada wady, to jednak zalety przeważają.

     Jak ustaliliśmy, w siedzibie SM Popowice wyłożone są listy popierających protest przeciw projektowi ustawy. Można tam złożyć swój podpis w terminie 29 marca br. Czy mieszkańcy Popowic będą protestować przeciw tej ustawie? O tym poinformujemy naszych czytelników.

tom