Przychodnia bez zmian

Przychodnia bez zmian

Przychodnia Polskiego Holdingu Medycznego na Popowicach będzie w dalszym ciągu działać. Pacjenci mogą być spokojni.

     Nasi czytelnicy sygnalizowali nam tę sprawę w związku z doniesieniami prasowymi, dotyczącymi podmiotu dotychczas zarządzającego przychodnią tzn. Polskiego Centrum Zdrowia.

     Zwróciliśmy się do Polskiego Holdingu Medycznego Sp. z o.o. obecnego zarządzającego przychodnią, z pytaniami. Dotyczyły one działalności przychodni przy ul. Legnickiej 61. Pytaliśmy m.in. o zakres i poziom usług medycznych. Oto odpowiedź , jaką uzyskaliśmy:

Struktura organizacyjna Polskiego Holdingu Medycznego PHM, nie uległa zmianom, które miały by wpływ na sytuację związaną z udzielaniem świadczeń medycznych. Nie przewidujemy również żadnych zmian dotyczących przychodni.

Zakres usług medycznych i ich dostępność została nieznacznie zmniejszona. Jest to powodowane zmianami restrukturyzacyjnymi i ma na celu poprawę jakości usług, świadczonych na rzecz pacjentów. Polski Holding Medyczny PHM dołoży wszelkich starań, aby przywrócić pełny zakres usług medycznych a nawet go poszerzyć.

Brak karetek pogotowia pod budynkiem przychodni, nie oznacza braku możliwości transportowych. Jest jedynie wynikiem podjętych działań restrukturyzacyjnych, mających za zadanie zmniejszenie kosztów bez uszczerbku dla funkcjonowania placówki i jej dostępności. Usługi transportowe wykonywał dla PHM inny podmiot gospodarczy, związany z PHM. Zadanie te aktualnie zostały z przyczyn podniesionych wyżej, zlecone przedsiębiorstwu zewnętrznemu.

PHM Sp. z o.o. wyraża ubolewanie, że niektórzy nasi pacjenci są zaniepokojeni. Jednakże należy zwrócić uwagę, że publikacje prasowe dotyczą spółki PCZ S.A. a nie Polskiego Holdingu Medycznego PHM. Wszystkie osoby korzystające z naszych usług mogą zatem czuć się bezpiecznie, będąc pod opieką PHM. Czynimy wszystko, by usługi nasze w dalszym ciągu stały na jak najwyższym poziomie.

     Tyle informacji PHM. Zatem mieszkańcy Popowic, mogą bez obaw korzystać z przychodni PHM przy ul. Legnickiej.

tom