Jubileusz seniorów

Jubileusz seniorów

Klub Seniora, czyli Koło Nr 2 Polskiego Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów obchodził swój jubileusz. Oto minęło 35 lat od chwili powstania Klubu.

     Ta okrągła rocznica była świętowana przez seniorów 31 marca br. Miejsce było zacne, bo w cukierni mistrza Wincentego Wolaka na Gądowie. To człowiek o wielkim sercu i wypróbowany przyjaciel seniorów. Nade wszystko zaś ojciec chrzestny Klubu. To on wraz z Jolantą Macałą, matka chrzestną Klubu byli przy jego narodzinach w styczniu 1981 roku.

     Na uroczystym spotkaniu z tej okazji, obecna była przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Michalina Witczak. Wręczyła ona okolicznościowy dyplom i przekazała na ręce przewodniczącej Klubu Seniora Zofii Adamiec, serdeczne gratulacje. Natomiast prezes SM Popowice Mirosław Miciak, wręczył Zofii Adamiec okolicznościową paterę z dedykacją. Równie serdeczne życzenia „urodzinowe” złożyli: przewodniczący Rady Nadzorczej SM Popowice Leszek Zakosztowicz, jej wiceprzewodnicząca Halina Czapnik, jak też Grażyna Przychodzińska i Maria Zawartko – także z Rady Nadzorczej. Natomiast Radę Zespołu Nieruchomości nr 2 reprezentował jej przewodniczący Bolesław Proga. Pod nieobecność przewodniczącej RZN nr 1 Marii Żłobińskiej-Perlickiej, dyplom pamiątkowy odebrał członek tej Rady Ryszard Urbanek.

     Przewodnicząca Klubu Seniora Zofia Adamiec, przedstawiła także historię Klubu. Następnie przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Michalina Witczak uhonorowała prezesa SM Popowice pamiątkowym dyplomem. W trakcie spotkania Leszek Zakosztowicz przewodniczący Rady Nadzorczej SM Popowice otrzymał Złotą Honorową Odznakę PZREiI. Później wjechał na salę okolicznościowy tort.

     W trakcie spotkania wystąpili także z krótkim recitalem Jolanta i Henryk Macałowie oraz firmowy kabaret „Mimoza”. Jubileusz obchodzono hucznie, obiecując sobie spotkanie na czterdziestolecie.

tom