Czy seniorzy będą aktywni?

Czy seniorzy będą aktywni?

Sposobem na wykluczenie społeczne seniorów jest ich aktywizowanie na wielu polach. Jednym z nich jest projekt „Popowice 60+”, realizowany na tym osiedlu.

     O tej sprawie pisaliśmy w lutym br. Przypomnijmy: autorką projektu „Popowice 60+” jest mgr inż. arch. Anna Miśniakiewicz, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi ona badania nad aktywizacją osób starszych we Wrocławiu. Jej badania naukowe organizowane są w ramach projektu, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Założeniem jej projektu jest rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i zebranie opinii na temat życia na Popowicach. Uważa ona, że trzeba o tym rozmawiać, żeby tworzyć nowe, lepsze rozwiązania w najbliższej okolicy.

     Z uwagi na to, że społeczeństwo polskie jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw europejskich, w najbliższej przyszłości to właśnie seniorzy będą pełnić istotną rolę w kształtowaniu życia w mieście. Dlatego też aktywizacja seniorów powinna być starannie zaprogramowana i realizowana, zwłaszcza przez społeczności lokalne. Także na Popowicach.

     Za naszym pośrednictwem autorka projektu zaprasza na kolejne spotkanie. Do udziału w tych badaniach nie jest wymagana żadna konkretna wiedza ani umiejętności. Kolejne spotkanie w ramach projektu “Popowice 60+”, odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 12:30 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 (dawna zajezdnia). Tak jak poprzednio, zapraszamy Państwa – w imieniu autorki projektu – do udziału w jego realizacji. Prosimy, aby zechcieli Państwo powiadomić swoich rodziców, dziadków, sąsiadów i znajomych. Warto wziąć udział w tym projekcie. Wszak chodzi o najbliższe otoczenie mieszkańców Popowic.

tom