Jest budowa czy nie?

Jest budowa czy nie?

Niepokój członków SM Popowice, wywołała sprawa rzekomej budowy przy ulicy Starogranicznej. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, złożony przez spółdzielnię w magistracie, spotęgował ten niepokój.

     O sprawie pisaliśmy we wrześniu 2016 roku w tekście „Co to za budowa?” Przypomnijmy: mieszkańcy otrzymali pismo z Wydziału Architektury i Budownictwa UM o wszczęciu postępowania na wniosek SM Popowice z 26.06.2016 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Starogranicznej. Ponieważ mieszkańcy nie otrzymali wcześniej – choćby na Walnym Zgromadzeniu – informacji o tym wniosku, sytuacja wywołała ich zaniepokojenie. Trwać będzie procedura o ustalenie warunków zabudowy, w której wypowiedzą się wszyscy uczestnicy postępowania.

     Z informacji, jakie uzyskaliśmy w SM Popowice wynika, że niepokój mieszkańców jest przedwczesny. Wystąpienie o warunki zabudowy miało na celu orientację co do możliwości zagospodarowania tego terenu. Chcąc cokolwiek budować, trzeba mieć pozwolenie na budowę. Co do wzięcia kredytu, wiążąca jest w tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia. Ponieważ drastycznie wzrosły opłaty za użytkowanie wieczyste, dobrze mieć orientację co można (lub nie) na tym terenie zbudować. Wówczas możliwe są różne warianty – budowa czy sprzedaż gruntu.

     Wskazane jest w takich sytuacjach jak powyższa, zasięgnięcie informacji w spółdzielni w jej Zarządzie, jak również uważna lektura statutu. W nim bowiem, opisane są kompetencje poszczególnych organów samorządowych.

tom