Przyjdź na zabawę

Przyjdź na zabawę

Rada Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice-Park w SM Popowice przekazała nam informację o organizowanej zabawie mikołajkowej dla dzieci.

     Rada wspólnie z Zarządem i Radą Nadzorczaą SMLW „Popowice” oraz Jednostką Pomocniczą Gminy Wrocław – Radą Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. serdecznie zapraszają – także za naszym pośrednictwem – dzieci mieszkańców osiedla Popowice Park, na zabawę mikołajkową wraz ze słodkim poczęstunkiem.

     Impreza odbędzie się 10 grudnia 2016r. w godzinach: 10.00 –12.00 w siedzibie spółdzielni, przy ul. Popowickiej 28. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest wcześniejsze zgłoszenie dziecka do 2 grudnia 2016r. telefonicznie, pod numerem tel: 71/350 66 30 lub 71/355 63 73 , e- mailowo mwilinska@smpopowice.pl lub sekretariat@smpopowice.pl lub osobiście w spółdzielni ul. Popowicka 28 II piętro. w sekretariacie lub w pokoju 12a.
Zabawa dedykowana jest dzieciom mieszkańców osiedla Popowice Park, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłaszanych dzieci.