Lustracja w spółdzielni

Lustracja w spółdzielni

W SM Popowice przeprowadzona została lustracja podsumowująca działalność spółdzielni. Jest ona zarazem aktualną opinią o jej kondycji.

     Lustracja obejmowała lata 2013 – 2015. Dotyczyła całokształtu działalności spółdzielni. Obejmowała więc podstawy normatywne działalności Spółdzielni (statut, rejestracja, regulaminy), działalność organów Spółdzielni (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza , Rada Zespołu Nieruchomości i Zarząd), sprawy członkowsko – mieszkaniowe oraz sprawy pracownicze. W protokole lustracji nie ma zastrzeżeń do tych zagadnień.

     Lustratorzy badali też gospodarkę gruntami. Zwrócili uwagę na to, że spółdzielnia ma za dużo gruntów w użytkowaniu wieczystym, a Urząd Miejski Wrocławia drastycznie podniósł stawki za wieczyste użytkowanie. Przyjrzeli się też gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Zwrócili uwagę, że SM Popowice, mająca tylko 2% zaległości czynszowych, jest jedną z nielicznych spółdzielni, które mają tak niski wskaźnik.

     Omówiona w protokole lustracji została także działalność remontowa oraz działalność spółki utworzonej do realizacji inwestycji mieszkaniowej. Jest to więc odpowiedź tym członkom, mówiącym o konkurencyjności spółki celowej w stosunku do spółdzielni: „Czy jest to działalność konkurencyjna? Spółdzielnia jest większościowym właścicielem spółki, więc trudno mówić o konkurencji. To, że Prezes Spółdzielni jest także Prezesem spółki oraz to, że Rada Nadzorcza spółki ma członków będących członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni świadczy tylko o tym, że jest związek pomiędzy Spółdzielnią, a spółką. Należy podkreślić, że spółka celowa nie jest działalnością konkurencyjną, jeżeli chodzi o sytuacje prawną. Rada Nadzorcza Spółdzielni zawsze ma możliwość skontrolowania działalności spółki, jako współwłaściciel spółki.”

     Działalność finansowa została przez lustratorów oceniona pozytywnie. W protokole lustracji można znaleźć opinię, że jest realizowana cała polityka finansowa, a Spółdzielnia ma przychody z lokat bankowych i prowadzi tę działalność bardzo dobrze. Padł wręcz komplement: „.. każdy grosik jest policzony…”. Lustratorzy odnieśli się także do wniosków i uwag członków Spółdzielni, z którymi odbyli rozmowy.

     W protokole lustracyjnym znalazła się też kwestia dociepleń budynków, o której pisaliśmy w tekście „A jednak mieli rację…”. Lustratorzy odnieśli się do niej całościowo: „… działalność Zarządu w całym cyklu tych prac remontowych była prawidłowa. Nie spowodowała żadnych szkód lub nadużyć dla Spółdzielni, a wręcz odwrotnie. Dzięki dociepleniom Spółdzielnia będzie miała zmniejszenie kosztów, ponieważ jest inne zużycie ciepła na obiektach. Należy także wspomnieć o estetyce budynków.”

     Protokół dokonanej lustracji został wysłany w oryginale do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Na podstawie tego protokołu Związek Rewizyjny prześle do spółdzielni list polustracyjny. Protokół i list będą tworzyły jedną całość. Są to dokumenty dostępne do wglądu dla wszystkich członków spółdzielni.

tom